Naslovnica
24.9.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Medicina ADHD
ADHD PDF Ispis E-mail
?lanci - Medicina
Autor Dina   
Petak, 18 Listopad 2019 10:53

adhdADHD (na engleskom je kratica Attention deficit hyperactivity disorder) je poreme?aj manjka pažnje i hiperaktivnosti. Time je klasificiran u poreme?aje u ponašanju (eng. Neurobehavioral disorder). Kako i samo kaže glavni simptomi poreme?aja uklju?uju manjak pažnje, hiperaktivnost, i ?esto je popra?eno impulzivnoš?u. ADHD pojavljuje se u djetinjstvu (ima u?estalost od ?ak 5% do 11%) što je dovelo do mnogih istraživanja o samom poreme?aju i kako ga lije?iti.

 

Simptomi i lije?enje

Zbog ?injenice da poreme?aj prouzrokuje nepažnju i/ili hiperaktivnost/impulzivnost, koje mogu dovesti do situacija u kojima se teško komunicira i radi s njima. Ti problemi su ?esto vidljivi u odnosima s roditeljima, vršnjacima i u?iteljima jer poreme?aj utje?e na donošenje odluka i kontrolu emocija. Zbog simptoma stru?njaci se nemogu dogovoriti oko lije?enja: neki smatraju da bi lije?enje trebalo biti terapeutsko s fokusom na treninge pove?anja pažnje, dovo?enje strukture u njihove živote, itd., dok neki smatraju da bi simptomatsko lije?enje stimulansima korištenjem npr. Antidepresiva koji mogu pomo?i no u krivoj dozi mogu prouzrokovati druge probleme. Naravno, mnogi pokušavaju izbje?i farmakološko lije?enje zbog same ?injenice da ne žele koristiti lijekove ako nije nužno. Nekolicina studija pokazalo da je kombinacija terapije i lijekova najbolje opcija za ublaženje simptoma.

Pažnja sa djecom

Dje?aci koji pokazuju više hiperaktivnost ili impulzivnost, povijesno su imali ve?u vjerojatnost da im se dijagnosticira ADHD u usporedbi s djevoj?icama. No, pove?ana svijest o nepažljivom dijagnozom sa simptomima dovela je do pove?anja dijagnoza me?u djevoj?icama u posljednjih nekoliko godina.

Današnji svijet tehnologije nam pruža svakodnevna ometanja na razli?itim razinama što poti?e ometanost, razdražljivost, nepažnju, itd. - neka istraživanja ?ak ukazuju na korelaciju izme?u unapre?enja tehnologije s u?estalosti ADHD-a ali je mogu?e da je jednostavno kvalitetnije i ?eš?e dijagnosticiranje. Zato što svi znamo pokazivati ta dva glavna simptoma: nepažnju i impulzivnost, da budemo dijagnozirani moramo imati te probleme redovito i moraju odgovarati odre?enoj dobnoj skupini, ali uzimaju?i u obzir da se simptomi moraju pojavljivati prije 12. godine života.

Uzrok ADHD-a

Uzroci ADHD-a nisu jasni. Kao i kod ostalih poreme?aja mentalnog zdravlja i ponašanja, geni najvjerojatnije imaju ulogu, ali novija istraživanja impliciraju i na utjecaj izloženosti okolišnih toksina (pesticidi, olovo, itd.), kao i prenatalno pušenje cigareta i unos alkohola, ali ?ak i še?era koji igraju ulogu na pojavu ADHD-a. Roditeljstvo nema nikakav utjecaj na pojavu poreme?aja no na?in na koji se postupa i pomaže djeci može utjecati na na?in na koji se simptomi projiciraju. Djeci koja su izložena nedosljednoj disciplini ili trpe zanemarivanje, može im biti teže izazivati ??impulse ili usmjeriti svoju pažnju kasnije.

Održavanje odnosa s ADHD-om

Održavanje bliskih odnosa može biti izazov za osobe s problemima s pažnjom. Budu?i da im pažnja lako odluta, može se u?initi da ne slušaju pažljivo voljene ljude, a problemi u organizaciji vremena mogu ih dovesti do toga da ?esto kasne - ili da zaborave planove izlaska. Za osobe s ADHD-om klju?no je da budu svjesni utjecaja svog stanja na druge i da razviju vještine za izgradnju ja?ih društvenih veza. S druge strane, za voljene osobe je jednako važno da prepoznaju izazove povezane s ADHD-om i da shvate da je u mnogim slu?ajevima osoba s ADHD-om svjesna i pokušava upravljati svojim ponašanjem.

Rasprava oko ADHD-a

Iako je desetlje?ima naveden u Priru?niku za dijagnostiku i statistiku mentalnih poreme?aja, ADHD i dalje ostaje kontroverzan. Je li to istinski poreme?aj ili je jednostavno kolekcija prirodnih ponašanja koji se ne toleriraju u današnjem svijetu s visokim o?ekivanjima? ?ak i me?u onima koji se slažu da ADHD postoji, postoje konkurentne teorije o tome što, ako ništa, pokre?e njegove simptome. Donedavno se smatrao poreme?ajem u djetinjstvu iz kojeg su pojedinci na kraju izrasli. No, iako dokazi upu?uju na to da je do 50% dijagnosticirane djece “preraslo” to stanje, kod drugih se ne zna ne promijeniti ništa.


Prijevod: Dina L. Vol?anšak

Npr.org

VEZANI SADRŽAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.