Naslovnica
06.7.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home
Predavanje "Uri?ni artritis (giht)" PDF Ispis E-mail
Novosti
Petak, 07 Studeni 2014 08:34

gihtPozivamo vas na predavanje "Uri?ni artritis (giht) - prehrambene preporuke" koje ?e se održat u ponedjeljak, 24.11. u 19h u dvorani MZ Medveš?ak (Kazalište Mala scena) u organizaciji Udruge Medikus. Voditeljica Udruge, dr Vesna Vu?i?evi? predstavit ?e uzroke i znakove pojave uri?nog artritisa, te navesti prehrambene preporuke o dozvoljenim i štetnim namirnicama. Lije?nicima-posjetiocima predavanja dodijeljuju se 4 boda sukladno pravilniku Hrvatske lije?nicke komore. Ulaz slobodan!

 

 

 

Bolest nakupljanja mokra?ne kiseline

Giht (ponekad se koristi naziv "podagra" kada uklju?uje nožni palac) je bolest ili zdravstveno stanje kojeg obi?no obilježavaju ponavljaju?i napadi upalnog artritisa. Manifestira se kao crven, osjetljiv, vru? i nate?en zglob. U ve?ini slu?ajeva (u približno 50 % slu?ajeva) zahva?en je metatarzofalangealni zglob nožnog palca. Giht je metaboli?ka bolest, koja nastaje kao posljedica trajno visokih razina mokra?ne kiseline u krvi (hiperuricemija) i taloženja kristala mononatrijevog urata u zglobovima i drugim dijelovima tijela. Može se pojaviti i u obliku nakupina poznatih pod imenom uri?ki tofi, u obliku bubrežnih kamenaca i uratne nefropatije.

Giht izazivaju povišene razine mokra?ne kiseline u krvi. Mokra?na kiselina kristalizira, a kristali se talože u zglobovima, tetivama i okolnom tkivu. Klini?ka slika je jasna ako se u zglobnoj teku?ini nalaze karakteristi?ni kristali. Simptome ublažava lije?enje nesteroidnim protuupalnim lijekovima, steroidima ili kolhicinom. Jednom kad se akutni napad ublaži, razine mokra?ne kiseline se smanjuju promjenama u na?inu života, a kod osoba koje imaju ?este napade gihta alopurinol ili probenecid pružaju dugotrajnu prevenciju. U?estalost gihta znatno se pove?ala zadnjih desetlje?a i poga?a 1-2 % populacije zapadnog svijeta u odre?enoj dobi života. Vjeruje se da je do pove?anja došlo zbog sve brojnijih faktora rizika kao što su metaboli?ki sindrom, sve dulji životni vijek ?ovjeka i na?in prehrane. U povijesti je giht bio poznat kao “bolest kraljeva” ili “bolest bogataša”.

Znakovi

gihtGiht je prisutan u više oblika, naj?eš?e kao ponavljaju?i napad akutnog upalnog artritisa (crven, osjetljiv, vru?, ote?en zglob). Metatarzofalangealni zglob u bazi nožnog palca je naj?eš?e zahva?eni dio i ?ini gotovo polovicu slu?ajeva. I drugi zglobovi kao što su pete, koljena, zapeš?a i prsti ruke mogu biti zahva?eni gihtom. Bolovi u zglobovima obi?no po?inju u roku od 2-4 sata naj?eš?e tijekom no?i. Razlog, zašto baš no?u, leži u ?injenici što je tada tjelesna temperatura niža. Pored bolova u zglobovima rje?e se mogu pojaviti i drugi simptomi kao što su umor i groznica. Dugotrajna povišena razina mokra?ne kiseline odnosno hiperuricemija može dovesti do drugih simptoma kao što su tvrde, bezbolne nakupine kristala mokra?ne kiseline poznatih pod imenom tofi. Izraženi tofi mogu dovesti do kroni?nog artritisa zbog erozije kostiju. Povišene razine mokra?ne kiseline mogu izazvati taloženje kristala u bubrezima, što opet rezultira stvaranjem bubrežnih kamenaca i, posljedi?no, do akutne uri?ne nefropatije.

Uzroci

Hiperuricemija je glavni uzrok gihta. To se može desiti zbog brojnih razloga uklju?uju?i na?in prehrane, genetsku predispoziciju i zbog slabijeg izlu?ivanja urata, soli mokra?ne kiseline. Slabi rad bubrega i slabo izlu?ivanje mokra?ne kiseline osnovni su uzroci 90% slu?ajeva hiperuricemije, dok prekomjerno izlu?ivanje izaziva samo 10% slu?ajeva. Oko 10% osoba sa hiperuricemijom oboli od gihta u neko doba svog života. Ipak, opasnost od obolijevanja ovisi o tome koliko je hiperuricemija uznapredovala.

Na?in života

Na?in prehrane uzrokom je gihta u 12% slu?ajeva i snažno je povezan s uživanjem alkohola, fruktoze, zasla?enih napitaka, te mesa i prehrambenih namirnica iz mora. Drugi uzroci uklju?uju fizi?ke traume i operativne zahvate.Nedavne studije su pokazale da faktori prehrane ponajviše utje?u na pojavu gihta.

Genetski faktori

Pojava gihta uvjetovana je i genetskim naslje?em i utje?e na razinu mokra?ne kiseline u oko 60% slu?ajeva. Otkriveno je da su tri gena nazvana SLC2A9, SLC22A12 i ABCG2 povezana s njime, a varijacije unutar njih mogu ?ak i udvostru?iti opasnost od gihta. Mutacije koje dovode do nefunkcionalnosti gena SLC2A9 i SLC22A12 uzrokuju nasljednu hipouricemiju smanjenjem apsorpcije urata i njihovim nesmetanim izlu?ivanjem.

Ostale bolesti

gihtGiht se obi?no pojavljuje u kombinaciji s drugim zdravstvenim problemima. U gotovo 75% slu?ajeva radi se o metaboli?kom sindromu, kombinaciji abdominalne pretilosti, hipertenzije, otpornosti na inzulin i dislipidemije ili nenormalne razine lipida. Druga stanja koja op?enito pogoršavaju simptome gihta uklju?uju: policitemiju, otrovanje olovom, bubrežno zatajenje, hemoliti?ku anemiju, psorijazu i transplantacije organa. U slu?aju rasta indeksa tjelesne mase kod muškaraca do 35 ili više, trostruko se pove?ava opasnost oboljenja od gihta. Kroni?na izloženost alkoholu tako?er spadaju u rizi?ne faktore budu?i da etilen ima štetno djelovanje na funkcije bubrega.

Lijekovi

Diuretici utje?u na napade gihta, pogoršavaju?i simptomatologiju. Usprkos tome, ?ini se da mala doza hidroklorotiazida ne pove?ava rizik.Drugi lijekovi povezani s pojavom gihta uklju?uju niacin i aspirin (acetylsalicilna kiselina).Ostali lijekovi koji mogu pogoršati simptomatologiju gihta su imunosupresivi.

Prevencija

Promjene stila života i lijekovi mogu smanjiti razinu mokra?ne kiseline. Promjene u prehrani i stilu života koje utje?u na razinu mokra?ne kiseline uklju?uju smanjen unos hrane poput mesa i morskih plodova, konzumaciju vitamina C, smanjen unos alkohola i fruktoze, te izbjegavanje pretilosti.[1] Niskokalori?na dijeta u pretilih muškaraca smanjuje razinu mokra?ne kiseline za 100 µmol/l (1.7 mg/dl),[18] a unos vitamina C od 1,500 mg dnevno smanjuje rizik gihta za 45%.

Terapija

Po?etni cilj lije?enja je smirenje simptoma akutnog napadaja. Ponavljanje napadaja mogu?e je sprije?iti putem drugih lijekova koji smanjuju razinu mikra?ne kiseline u serumu. Primjena hladnih obloga i leda kroz 20 to 30 minuta nekoliko puta dnevno smanjuje bol. Mogu?nosti lije?enja kutnog napadaja uklju?uju nesteroidne antiupalne lijekove (NSAIDs), kolhicin i steroide, a lijekovi koji sprije?avaju nove napade su alopurinol, febuksostat i probenecid. Sniženje razine mokra?ne kiseline može u potpunosti izlije?iti bolest. Lije?enje komorbiditeta je tako?er vrlo važno.

Nesteroidni protuupalni lijekovi

Nesteroidni antiupalni lijekovi su obi?no lijekovi prvog izbora u lije?enju gihta, a niti jedan specifi?ni lijek nije zna?ajno više ili manje u?inkovit u odnosu na druge. Poboljšanje je mogu?e vidjeti u roku od nekoliko sati, a lije?enje se preporu?a nastaviti kroz jedan do dva tjedna. Ovi lijekovi nisu preporu?eni u onih sa zdravstvenim problemima poputgastrointestinalnog krvarenja, zatajenja bubrega, ili zatajenja srca. Dok je indometacin povijesno naj?eš?e upotrebljavani nesteroidni antiupalni lijek, alternativa, poput ibuprofena, može biti preferirana radi manjih neželjenih u?inaka uz jednaku u?inkovitost. U pacijenata s pove?anim rizikom za gastri?ne nuspojave nesteroidnih antiupalnih lijekova, mogu? je dodatak inhibitora protonske pumpe.

Wikipedija

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.