Naslovnica
28.5.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se odrati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se odrati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak /Kazalite Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, eli najbolje svom djetetu. Poeljno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti titnja?e u suradnji sa AK "Maksimir"organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublaavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Pukari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilite u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Medicina Nemjerljivo = Nezarazno
Nemjerljivo = Nezarazno PDF Ispis E-mail
Medicina
Nedjelja, 02 Prosinac 2018 10:19

NNNa Svjetski dan AIDS-a, Iskorak pokre?e nacionalnu kampanju Nemjerljivo=Nezarazno (N=N). Osnovna poruka kampanje je da osobe koje ive s HIV-om i redovito uzimaju lijekove te imaju nemjerljivu razinu virusa ne mogu prenijeti HIV svojim seksualnim partnerima. Nemjerljivo jednako nezarazno (N=N). Kampanjom se eli ukazati na koristi antiretrovirusne terapije za o?uvanje zdravlja i prevenciju prijenosa HIV-a.

"Danas smatramo da osobe koje redovito uzimaju antiretrovirusne lijekove i odravaju nemjerljivu koli?inu virusa u krvi ne prenose HIV spolnim putem", izjavio je prof. dr. sc. Josip Begovac, voditelj Referentnog centra za dijagnostiku i lije?enje HIV-a (Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi?"). " Ova kampanja vaan je korak za poboljanje ivota osoba koje ive s HIV-om koje su ?esto diskriminirane i stigmatizirane u drutvu zbog straha od infekcije HIV-om", izjavio je voditelj kampanje Zoran Dominkovi?.

Iskorak se zalae za prava osoba koje ive s HIV-om te prepoznaje vanost irenja spoznaje o utjecaju nemjerljive viremije na prijenos HIV-a. N=N je skra?enica za: Nemjerljivo = Nezarazno To zna?i da osoba s nemjerljivom koli?inom virusa u krvi (viremijom) i koja uzima antiretrovirusnu terapiju (ART) ne moe prenijeti HIV, ?ak i bez koritenja kondoma ili PrEP-a (predekspozicijske profilakse). N=N je tako?er dio me?unarodne kampanje ?ija je svrha podizanje svijesti o koristima ART-a. Trenutno ovu kampanju podrava vie od 720 organizacija iz preko 90 zemalja. www.preventionaccess.org

Naj?e?a pitanja

to uklju?uje NN?

Zatita pomo?u antiretrovirusnih lijekova (ART) ovisi o:

redovitom uzimanju ART-a u trajanju od nekoliko mjeseci,

nemjerljivosti viremije u trajanju od nekoliko mjeseci (po smjernicama u periodu od est mjeseci),

redovitom pridravanju uzimanja lijekova svaki dan.

Kako netko moe biti nezarazan?

Ukratko, kada je koli?ina virusa u krvi (viremija) nemjerljiva, postoji premala koli?ina virusa za uzrokovanje infekcije. Iako je osoba koja je na ART-u i dalje HIV pozitivna, ne postoji rizik od prijenosa HIV-a. Za ve?inu infekcija potrebna je odre?ena koli?ina ili koncentracija virusa koja ?e uzrokovati prijenos. Primjerice, viremija bi trebala biti iznad 500 ili 1.000 ili pak 1.500 kopija/mL kako bi osoba bila zarazna. Stvarna gornja granica nije poznata, ali nemjerljiva viremija je preniska za prijenos HIV-a. Osim toga, HIV je virus koji se ne prenosi lako, a redovitim uzimanjem lijekova taj rizik je smanjen na nulu.

Funkcionira li N=N za sve?

Da. PARTNER istraivanje je uklju?ivalo homoseksualne i heteroseksualne parove. U nekim heteroseksualnim parovima mukarac je bio HIV pozitivan, a u nekima ena. U PARTNER 1 istraivanju, oko tre?ine od 900 parova bili su homoseksualni mukarci. PARTNER 2 istraivanje uklju?ivalo je 1.000 homoseksualnih parova. U PARTNER 1 istraivanju, parovi su imali spolne odnose bez kondoma vie od 58.000 puta. U PARTNER 2 istraivanju, broj odnosa je bio 77.000. Nije zabiljeen prijenos HIV-a ni u jednom od ovih istraivanja.

Zna?i li to da mogu prestati koristiti kondome?

Kondomi su korisni za sprje?avanje ostalih spolno prenosivih infekcija (SPI) i u?inkovita su zatita od trudno?e. Kod zdravstveno svjesnihosoba, kondomi ?e i dalje biti vaan izbor.

/

Nemjerljivo.com

VEZANI SADRAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridržana.