Naslovnica
19.8.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Psiha
PDF Ispis E-mail
Psiha
Autor Kristina   
Petak, 11 Listopad 2019 10:07

pubertetlijeTon glasa roditelja može uvelike utjecati na emocije i reakcije djece. Znanstvenici su slu?ajnom metodom svrstali svakog sudionika u jednu od tri skupine. Potom su svakoj grupi pustili 30 snimljenih poruka koje su snimile majke adolescenata. Rije?i poruke bile su identi?ne, ali žene su koristile tri razli?ita tona glasa.

 

 

 

 

Koji ton glasa tinejdžeri preferiraju?

Nedavno je istraživanje pokazalo da tinejdžeri najvjerojatnije ne?e reagirati ili odgovoriti majci na neki zahtjev ako ona koristi "kontroliraju?i" ton glasa.  U istraživanju koje je vodila dr. Netta Weinstein sa Sveu?ilišta u Cardiffu sudjelovalo je više od 1000 ljudi u dobi od 14 do 15 godina. Studija je prva takve vrste koja se bavi na?inom na koji ljudi reagiraju na razli?ite tonove glasa kada dobivaju upute ili naredbe od vlastite majke. Objavljena je u ?asopisu Developmental Psychology a u istraživanju je sudjelovalo 486 muškaraca i 514 žena u ciljnoj dobnoj skupini.


Važnost tona

Majke su  poruke ?itale tonom glasa koji je bio ili kontroliraju?i ili neutralan ili tonom koji je ohrabrivao i podržavao tinejdžere u samostalnom donošenju odluka. Tim je definirao kontroliraju?i ton kao onaj koji zvu?i kao pokušaj prisiljavanja subjekata na poduzimanje odre?enih radnji. Fraze koje su korištene su bile konkretne upute usredoto?ene na školu ili školske zadatke, poput "Pro?itat ?eš ve?eras ovu knjigu" ili "Vrijeme je da kreneš u školu!"

Nakon što su tinejdžeri poslušali poruke, ispunili su anketu o tome kako bi se osje?ali da im mama da upute tim odre?enim tonom glasa. Oni koji su ?uli kontroliraju?i ton glasa imali su negativnije reakcije na upute. Suprotno tome, oni koji su slušali majku koja koristi ton glasa koji podržava samostalnost imali su pozitivne odgovore, posebno u usporedbi s onima koji su ?uli poruke ?itane neutralnim tonom glasa.

Autori zaklju?uju da njihovi rezultati "sugeriraju da je na?in na koji su govornici modulirali glas prilikom intoniranja istih verbalnih poruka utjecao na emocionalne, relacijske i bihevioralne reakcije adolescenata."

Odgajanje pubertetlija

Pubertetlije za roditelje mogu predstavljati izazov i ponekad je jednostavnije pribje?i ?vrš?em tonu u komunikaciji, posebno kada su iscrpljeni ili pod velikim stresom. Me?utim, kako zaklju?uje ova studija, taj ton im možda ne?e pribaviti željene rezultate.

Pubertetlije, baš kao i mla?a djeca, uživaju i razvijaju se ako im se pridaje pozitivna pažnja. Klju?no je dopustiti djetetu da pri?a, a jednako je važno i pažljivo slušati što ima za re?i. Weinstein napominje da je klju?ni zaklju?ak koji roditelji i nastavnici trebaju preuzeti od ove studije, da je njihov ton glasa važan kada se obra?aju mladima.

"Adolescenti se vjerojatno osje?aju više voljeni, zašti?eni i sretniji. Kao rezultat toga, više se trude u školi kada im se roditelji i u?itelji obra?aju ohrabruju?im i uvažavaju?im umjesto kontroliraju?im tonom glasa koji sugerira da nešto moraju raditi pod pritiskom", zaklju?uje dr. Netta Weinstein.

Koautorica studije, profesorica Silke Paulmann sa Sveu?ilišta u Essexu, nadalje napominje, "Ovi rezultati lijepo prikazuju koliko je mo?an naš glas i da je odabir pravog tona za komunikaciju presudan u svim našim razgovorima". Autori tako?er bilježe nekoliko ograni?enja studije, uklju?uju?i ?injenicu da su sudionicima puštali samo ženske glasove. Znanstvenici ?e morati provesti puno više istraživanja kako bi uspjeli u potpunosti shvatiti opseg u?inaka tona glasa.

U budu?nosti, tim se nada iskoristiti ove informacije i proširiti istraživanje na u?inak tona glasa na fizi?ke reakcije, uklju?uju?i otkucaje srca i reakciju kožne provodljivosti. Iako ova studija nije uklju?ivala glasove o?eva, autori vjeruju da bi bilo koji roditelj ili skrbnik mogao koristiti ova saznanja za pronalaženje zajedni?kog jezika sa svojim tinejdžerom.

Autorica: Monica Beyer

Prijevod: Kristina Kalanj, Medikus kreativni laboratorij

Medicalnewstoday.com

VEZANI SADRŽAJI


Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.