Naslovnica
28.5.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Psiha
PDF Ispis E-mail
Psiha
Autor Kristina Kalanj   
ÄŚetvrtak, 19 Rujan 2019 16:15

sleepStru?njaci tvrde da su klju?na pitanja u vezi drijemanja zašto vam je uop?e potreban dnevni odmor i koliko ustvari spavate. U nedavnoj studiji istraživa?i su ustanovili kako drijemanje dva ili tri puta tjedno može biti dobro za zdravlje vašeg srca. Stru?njaci pak tvrde da svakodnevno spavanje može biti znak nedovoljnog no?nog spavanja ili je u podlozi postoje?i neotkriveni zdravstveni problem.

 

 

Ritam spavanje kod djece

Jedan stru?njak kaže da bi drijemanje trebalo biti kra?e od 30 minuta ili duže od 90 minuta. Popodnevno drijemanje možda je san ve?ine odrasle radne populacije i roditelja koji su upravo uspavali svoju djecu nadaju?i se da ?e i sami uloviti nešto sna. No, dok mala djeca trebaju provesti ve?inu dana spavaju?i, podnevni san u odrasloj dobi možda nije tako bezazlen kao što se ?ini. Ameri?ka akademija za pedijatriju preporu?uje spavanje novoro?en?adi do 16 sati dnevno, uklju?uju?i i drijemanje, no prestaju uklju?ivati dnevno spavanje u cjelokupno vrijeme spavanja za djecu ve? od 6 godina. Tinejdžeri bi trebali spavati izme?u 8 i 10 sati svaku no?.

Kofeinski nadomjesci

Postizanje 7 sati preporu?enog sna za odrasle svake ve?eri se ?esto ?ini kao nedostižan cilj. Rezultat nedovoljnog sna je da se zatim tijekom dana oslanjamo na kofeinske napitke koji ?e nam pomo?i da proguramo kroz radni dan, dok bi najradije samo našli tih kutak u uredu i odrijemali barem par minuta. Zbog brzog razvoja situacije od trenutka gdje bi "samo zatvorili o?i na par minuta" do toga da se budimo pitaju?i se koji je uop?e dan i koliko sati, drijemanje je iznena?uju?e kontroverzna tema u medicinskoj zajednici.

Za po?etak, potreba za drijemanjem mogla bi biti znak ve?eg zdravstvenog problema. Izme?u ostalog, može biti znak neadekvatnog spavanje tijekom no?i. Može biti i simptom demencije kod starijih odraslih osoba. Novo istraživanje objavljeno prošlog tjedna sugerira da je spavanje još jedna stvar koja nam je potrebna u preciznoj ravnoteži, a drijemanje nekoliko puta tjedno da nadoknadimo izgubljeni san, moglo bi pomo?i u sprje?avanju kardiovaskularnih incidenata, poput sr?anog udara.

Važnost dovoljne koli?ine sna

sleepSvaki zdravstveni stru?njak ?e vam naglasiti važnost dobrog no?nog odmora. Naša su tijela i umovi konfigurirani tako da trebaju biti „ugašena“ otprilike tre?inu svog postojanja. Nepoštivanje toga ima snažnu povezanost s mnogim zdravstvenim problemima, mentalnim i fizi?kim. Spavanje nam pomaže da se oporavimo od stresa i daje našim vitalnim organima dovoljno vremena da se odmore. To je razlog zašto nedovoljno sna može imati cijeli niz štetnih u?inaka.

Na primjer, prethodna istraživanja pokazala su da ljudi s genetskom predispozicijom za sr?ane bolesti mogu smanjiti te rizike s pravilnom koli?inom sna. Me?utim, previše ili premalo sna može dovesti ljude do pove?anog rizika od sr?anog udara. Zašto je tome tako? Iskreno, istraživa?i nisu u potpunosti sigurni no zdravstveni stru?njaci ipak imaju neka osnovna pravila kada je u pitanju zatvaranje o?iju dok je sunce još uvijek vani.

Drijemanje i utjecaj na zdravlje

Yue Leng i Kristine Yaffe, profesorice psihijatrije na Sveu?ilištu u Kaliforniji, San Francisco, nedavno su napisali ?lanak objavljen u BMJ-u Heart medicinskom ?asopisu, koji govori o ?injenici da istraživa?i i dalje imaju više pitanja nego odgovora kada je rije? o drijemanju. Najve?i je izazov, napisale su, kako definirati i mjeriti ta razdoblja odmora. "Jesu li planirani ili neplanirani? Koja je svrha drijemanja? Drijemaju li osobe samo povremeno po potrebi ili uobi?ajeno kao dio kulturološke prakse? Da li je drijemanje kompenzacija za nedovoljan ili loš no?ni san ili ukazuje na loše zdravlje?" - napisale su Leng i Yaffe. Postavlja se i pitanje smatra li se "zatvaranje o?iju na 5 minuta" drijemanjem". Dok ne dobijemo odgovore na neka od ovih pitanja, posljedice drijemanja ne mogu se potpuno definirati", napisale su.

Njihovi komentari bili su odgovor na studiju Sveu?ilišne bolnice u Laussane-i u Švicarskoj gdje su korišteni podatci 3.462 osobe bez povijesti kardiovaskularnih bolesti. Ispitali su koliko ?esto i koliko dugo su ispitanici drijemali tjedno i u kakvom su stanju njihova srca bila kasnije. Tijekom sljede?ih 5 godina, istraživa?i su me?u sudionicima istraživanja zabilježili 155 smrtnih i nefatalnih kardiovaskularnih medicinskih doga?aja. Primijetili su zna?ajno manji rizik od tih doga?aja kod ljudi koji su se drijemali jednom ili dvaput tjedno u usporedbi s ljudima koji uop?e nisu drijemali. To je uklju?ivalo i osobe s apnejom i osobe koje su tijekom dana pretjerano pospane. Nisu pronašli ni povezanost izme?u samog trajanja drijemanja i kardiovaskularnih medicinskih doga?aja.

Japanska navika drijemanja

sleepIstraživa?i sa Sveu?ilišta u Tokiju u Japanu - kulturi u kojoj se spavanje na poslu vidi kao znak napornog rada - otkrili su 11 studija koje su pokazale da dremanje i zdravlje srca izgledaju kao da slijede krivulju u obliku slova J. To zna?i da se rizici smanjuju do odre?ene to?ke, ali kasnije iznenadno rastu. Istraživa?i su naveli da je drijemanje manje od 30 minuta - koje se obi?no naziva "power nap" - korisno u sprje?avanju koronarnih bolesti, ali ?ini se da ima suprotan u?inak ako ljudi drijemaju duže od toga. To ne zna?i da je drijemanje loše za vaše srce. Umjesto toga, potreba za njim može zna?iti da se doga?a nešto drugo. Studija pokazuje povezanost - što zna?i da se stvari doga?aju zajedno, a ne uzro?no.

Dr. Anil Rama je za Healthline rekao da je klju?no utvrditi je li no?ni san osobe zdrav i bez prisustva uzbu?enja, bu?enja, poreme?aja disanja i drugih problema koji spre?avaju osobu da se stvarno odmori, umjesto da samo bude u krevetu. "Po mom mišljenju, pitanje je li spavanje zdravo ili ne u smislu trajanja ili u?estalosti, nije relevantno", rekao je Rama. "Relevantno pitanje je: Je li ne?iji san zdrav? Ako je tako, pretpostavili bismo da bi spavanje trebalo biti zdravo." Dr. Sujay Kansagra, izvanredni profesor u Medicinskom centru Sveu?ilišta Duke u Sjevernoj Kaliforniji, kaže kako je nova studija o u?estalosti spavanja i kardiovaskularnih bolesti zanimljiva no poput mnogih velikih studija na kraju stvara više pitanja nego što daje odgovora.

Drijemanje i stanje srca

sleep"Znamo da je spavanje od vitalnog zna?aja za održavanje cjelokupnog zdravlja. Spavanje je vrijeme u kojem su krvni tlak i ukupni broj otkucaja srca niži nego dok ste budni, pa ?e vjerojatno igrati ulogu u obnovi srca ", rekao je Kansagra. Kaže da dok osoba nema problema s nesanicom, nema ništa loše u drijemanju. Preporu?uje ljudima da drijemaju izme?u 20 i 30 minuta ili ga produže do 90 minuta.

"Bu?enje izme?u ovih vremena može dovesti do osje?aja ošamu?enosti ili dezorijentiranosti jer tijelo za to vrijeme ulazi u dublje faze sna", rekao je. "Drijemanje ?e i dalje biti korisno, ali možda se ne?ete osje?ati tako dobro nakon bu?enja." U osnovi, ako ste umorni i imate malo vremena, kratko drijemanje nije najgora stvar koju možete napraviti. Istovremeno ne biste trebali zanemariti razlog zašto ste uop?e toliko umorni. (Autor: Brian Krans)

Kristina Kalanj, Medikus kreativni laboratorij

Healthline.com

VEZANI SADRŽAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.