Naslovnica
18.8.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Psiha Mobbing-sprije?iti i lije?iti
Mobbing-sprije?iti i lije?iti PDF Ispis E-mail
Psiha
Autor Medikus   
Ponedjeljak, 16 Svibanj 2011 01:16

mobbingSigurno se svatko bar jednom u životu osjetio nelagodno u svojoj radnoj sredini i osjetio strah da ?e biti neshva?en i odbijen. Ve?inom to ostaje samo naš strah, ali što ako strah postane stvaran i ako se stvarno dogodi da nas zlostavljaju na radnom mjestu.

 

Što je mobing, kako ga definirati i objasniti?

Mobing je psihi?ko i moralno maltretiranje na ranom mjestu gdje jedna osoba ili skupina osoba sustavno i ciljano zlostavlja drugu osobu s ciljem ugrožavanja njezina ugleda, ?asti, ljudskog  dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije sa radnog mjesta.

Zbog u?estalosti i dugog trajanja neprijateljskog ponašanja žrtva mobbinga po?inje doživljavati razne mentalne, psihosomatske i socijalne probleme i poreme?aje. Ozbiljnije prou?avanje mobbinga po?elo je prije dvadeset godina, a prvu definiciju mobbinga kao ozbiljnog problema dao je 1984. psiholog Heinz Leymann.

Mobbing po?inje promjenama u radnoj okolini. Žrtvi ograni?avaju mogu?nost izražavanja, prekidaju je kad govori, izbjegavaju se neverbalni kontakti. Osoba izložena mobbingu osje?a se stalno izolirana, jer joj se nitko ne obra?a.
 
Svi se ponašaju kao da žrtva nepostojni, ne pozivaju je na kavu,sve?anosti,zajedni?ke izlaske i sastanke. Izmišljaju pri?e o žrtvinom privatnom životu, ismijavaju je i vrije?aju, sumnjaju u njezine mentalne sposobnosti i prisiljavaju je da obavlja razne ponižavaju?e zadatke.

Uz to se žrtvi stalno prigovara i prigovara, kontrolira je se, kažnjava se, podme?u joj, daju joj se zadaci neprilago?eni profesionalnoj klasifikaciji i zadaci koji narušavaju zdravlje. Negiraju joj se godišnji odmori i slobodni dani, prijeti joj se fizi?kim napadima, fizi?ki se je napada i seksualno zlostavlja. To su sve akcije i aktivnosti koji prate mobing na radnom mjestu. Osoba koja je žrtva mobbinga može doživjeti sve ili dio tih aktivnosti.

Vertikalni i horizontalni

Horizontalni mobbing doga?a se izme?u radnika koji su na jednakom položaju u hijerarhskoj organiziciji. Vertikalni mobbing doga?a se kada pretpostavljeni mobilizira jednog podre?enog radnika, ili jednog po jednog radnika dok ne uništi cijelu grupu. To je tzv. strateški mobbing, bossing. Druga vrsta okomitog mobbinga je kada jedan grupa radnika mobizira jednog pretpostavljenog.

Emotivni i strateški

Emotivni se pojavljuje u situacijama koje imaju korijene u razli?itim osje?ajima kao što su ljutnja, zavist, antipatija, neprijateljstvo i ljubomora. O?ituje se kroz kritike, razna podmetanja, ponižavanja, uvrede, blokiranje informacija važnih za rad i izolaciju.

Strateški mobbing provodi se kada postoji želja za uklanjanjem suvišnih i nepoželjnih osoba iz radne sredine. Naj?eš?e se o?ituje putem dokvalifikacije, fizi?ke izolacije radnika, kontroliranjem njegovih bolovanja, pozivanjem na red i prigovori putem pisanih opomena, te davanjem zadataka i poslova koji narušavaju zdravlje.

Muškarci i žene

 Mobbingu su u jedanakom omjeru doga?a i muškarcima i ženama. Muškarci ?eš?e doživljavaju prijetnje i fizi?ke nasrtaje, dok se žene susre?u i sa seksualnim zlostavljanjem. Žrtva naj?eš?e ne zna kome da se obrati za pomo?. Zlostavlja?i koji se nazivaju i moberi su ve?inom ljudi nezadovoljni sobom, svojom karijerom, sposobnostim i osje?aju ljubomoru i zavist.

Zdravstvene posljedice

Mobbing je jako opasan jer dovodi do ozbiljnih zdravstvenih poreme?aja koji mogu biti tjelesni poput kroni?nog umora, probavnih smetnji, smanjenog imuniteta, visokog krvnog tlaka, prekomjerne tjelesne težine ili mršavljenja i drugih.

Mobbing izaziva i razne psihi?ke poreme?aje poput depresije, pretjeranog rada, emocionalne praznine, nesanice, anksioznost, pove?ane potrebe za alkoholom, tabletama i cigaretama te gubitka motivacije i smisla u životu.

Razni poreme?aji ponašanja tako?er su posljedica mobbinga poput gubitka koncentracije, grubosti, bezosje?ajnosti, zaokupljenosti poslom, obiteljski problemi i na kraju samoubojstvo žrtve.

Žrtva mobbinga mora se najprije smiriti i ne reagirati na napade, a zatim potražit pomo? osoba koje ?e joj pomo?i da ostvari svoja prava i interese. Ako ste žrtva mobbinga ili želite na neki na?in pomo?i onima koji to jesu i koji ?e to postati možete se obrati Udruzi za mobbing koja pomaže i educira žrtve mobbing, te pruža stru?nu pomo? i prijateljsku podršku.

mobbingUdruga za mobbing

Razgovor sa predsjednicom Udruge za mobbing g?om Jadrankom Apostolovski

Molim Vas da se predstavite?

Moje ime je Jadranka Apostolovski i predsjednica sam udruge u drugom mandatu i jedna od osniva?ica.

Koje godine je osnovana Udruga i s kojim ciljem?

Udruga je osnovana 2004. godine sa ciljem da upoznamo javnost s problemom zlostavljanja na radnom mjestu, a pou?eni smo bili vlastitim iskustvom što zna?i diskriminacija. Odlu?ili smo osnovati Udrugu i pomagati, slušati i ?uti probleme ljudi koji su doživjeli mobbing na radnom mjestu, zatim i informirati javnost o tom problem. To smo odlu?ili iz razloga , jer svi kojima smo se obra?ali, u trenutku kada se nama doga?alo nešto sli?no, po?evši od sindikata nevladinih organizacija i ostalih organizacija, nitko nije pokazao razumijevanje.

Što je mobbing i kako ga prepoznati?

Moramo re?i da se mobbing doga?a isklju?ivo na radnom mjestu izme?u radnih ljudi, to?nije izme?u poslodavca i radnika. Mobbing je ponašanje koje ima namjeru ugroziti drugu osobu s ciljem ugrožavanja njezina ugleda, ?asti i dostojanstva s namjerom da se ta osoba diskriminira. Takvo ponašanje doga?a se unutar 6 mjeseci, može i do 2 mjeseca. Ponekad se može dogoditi i jednokratni mobbing.

Koje su zdravstvene posljedice mobbinga?

Zdravstvene posljedice uzrokovane mobbingom su nesanica, uzimanje prekomjernih koli?ina alkohola, tableta i cigareta. Takva osoba padne u depresiju, povla?e?i se od drugih ljudi u sebe, postaje nesigurna. Na drugim zdravstvenim podru?jima po?inu problemi sa štitnjacom, zatim se javlja povišeni krvni tlak i kardiovaskularni problemi. Kod žena dolazi do gubitka menstrualnog ciklusa.
Bila je kod nas u Udruzi gospo?a kojoj bi se ?im bi se pojavila na radnom mjestu pojavili plikovi uzrokovani stresom.


Koje kazne može dobiti zlostavlja??

Zlostavlja? se u ve?ini slu?ajeva može kazniti nov?anom kaznom. Važno je da se žrtva odmah obrati za pomo? i prijavi mobbing. A žrtva se za pomo? može obratiti i nama.

Što bi savjetovali žrtvama mobbinga?

Prije svega ne šutjeti o problemu koji se doga?a. Treba otvoreno nekom re?i što nas mu?i i obratit se za pomo?. Trebamo zaštiti svoje dostojanstvo jer na taj na?in štitimo i zdravlje.

Hvala.

Snježana Štefinovec, Te?e i te?e, te?e jedan slap..

 Medikus kreativni laboratorij

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.