Naslovnica
19.8.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Psiha Brain gym
Brain gym PDF Ispis E-mail
Psiha
Autor Slavica Hettich   
Ponedjeljak, 28 VeljaÄŤa 2011 10:34

brain-gymBrain gym (gimnastika za mozak) je niz jednostavnih i ugodnih pokreta koji se u edukacijskoj kineziologiji koriste u radu s djecom za poticanje iskustva u?enja objema polovicama mozga. Razvio ga je u 2. polovici 20. st. edukator i znanstvenik dr. sc. Paul E. Dennison. Brain gym se temelji na postavkama da je u?enje prirodna aktivnost koja donosi radost i traje cijeli život, a sve teško?e ili tzv. "blokade u u?enju" su nemogu?nost nošenja sa stresom i neizvjesnoš?u novih zadataka.

Brain gym pokreti su prirodna i zdrava alternativa napetostima, koju mozemo primijeniti i nau?iti druge da je primjenjuju kada se na?u pred izazovima. Brain gym vježbe (ukupno 26 vjezbi) se dijele prema namjeni:

  •  Pokreti preko središnje linije tijela
  •  Postupci izduživanja
  •  Energetske vježbe i stavovi produbljivanja

Ljudski mozak je funkcionalno podijeljen i u odnosu na korištenje Brain gym pokreta:

  • Lijevu i desnu hemisferu (dimenzija lateralnosti)
  • Moždano deblo i ?eone režnjeve (dimenzija fokusiranja)
  • Limbi?ki sustav te koru velikog mozga (dimenzije centriranja).

U podru?ju lateralnosti postoji potencijal za bilateralnu integraciju, odnosno sposobnost prelaska središnje linije tijela i rada u središnjem polju. Kada to savlada, osoba moze procesirati linearni simboli?ki pisani kod, slijeva nadesno, sto je temelj uspjeha u u?enju. Nesposobnost prelaženja preko središnje linije tijela vodi specifi?nim teško?ama u u?enju (disleksija).

Fokusiranje je sposobnost povezivanja stražnjih (zatiljnih) i prednih (?eonih) režnjeva Nepotpuno razvijeni refleksi rezultiraju teško?ama izražavanja i nesposobnoš?u aktivnog sudjelovanja u procesu u?enja. Nefokusirana djeca imaju obilježja pomanjkanja pažnje, jezi?nih teško?a ili hiperaktivnosti.

Centriranje je sposobnost prijelaza preko linije koja dijeli tijelo na gornji i donji dio: srednji (emocionalni) mozak i veliki mozak (apstraktno mišljenje). Nesposobnost održavanja stanja centriranosti vodi u iracionalni strah, reakciju "bori se ili bježi" ili u nesposobnost doživljavanja ili izražavanja emocija.

Brain gym vježbe

S postavkama Brain Gyma upoznala sam se prije tri godine na  preporuku stru?ne suradnice psihologinje Darije Salopek-Žiha koja je smatrala da se ove vježbe mogu uvesti u svakodnevni rad  skupine i  rezultirati s nekoliko razina dobrobiti za djecu: blagotvorno djelovanje na procese smanjivanja stresora pri po?etnoj  prilagodbi mla?e djece na skupinu, poboljšanje u ponašanju kod  tzv. rizi?ne djece, bolje funkcioniranje djece s teško?ama u razvoju.

Iskustva u radu s primjenom Brain Gyma (dalje BG)  prikazat ?u etapno. Nakon prorade stru?ne literature (u popisu)  prvo sam na metodi vlastite kože proradila sve vježbe kako bih mogla primjeniti iste na djeci.
 
Nakon dobre vlastite "utreniranosti" primjenila sam BG na nekoliko djece s psihomotori?ki naprednijim profilom što je bilo  prvo pozitivno iskustvo u primjeni. Gotovo sve vježbe BG-a su se mogle primjeniti kod trogodišnje djece koja su ovladala  vještinom slušanja verbalne upute i imitiranja pokreta odraslog  modela.

Zatim sam probala iste vježbe napraviti kod djeteta s  teško?ama u razvoju (Down sindrom), no to je bilo neuspješno iskusvo, realno mogu?e su bile jedino pasivne vježbe kao na modelu lutke, što zna?i da je dijete bilo u sjede?em ili leže?em položaju, a ja sam pokretala njegove ruke i noge (kod djeteta  je sposobnost u?enja po modelu još bila nerazvijena). 

Redoslijed pokreta BG-a kre?e se od jednostavnijih prema  složenijim, a  svaki pokret se nadogra?uje na prethodni. Ovaj  plan vježbi može slijediti tjedni plan, no može se pretvoriti i u  mjese?ni  ili može varirati u odnosu na dob djece, razinu  sposobnosti i motivaciju. Svakodnevno sam radila odabrane  vježbe tijekom nekoliko minuta, ujutro i poslijepodne. Prakticirala sam vježbe osobito prije kognitivnih aktivnosti (npr.  grafomotori?ke, pred?itala?ke, predmatemati?ke). 

Tijek uvo?enja BG vježbi

Puzanje uz kosinuTijek uvo?enja BG vježbi je izgledao ovako. Svakodnevno po dolasku djeteta u vrti? stvarala sam naviku pijenja vode s  obzirom da je dokazan utjecaj ?eš?eg unošenja vode za osje?aj svježine i vitalnosti. U po?etku uvo?enja BG-a vježbi, poticala sam više razina igara koje zahtijevaju puzanje na ravnom, uz i niz kosinu (?ime se poti?e križno gibanje gdje dolazi do integracije kretanja cijelog tijela).

Križno gibanje poboljšava prostornu koordinaciju, orijentaciju, disanje i izdržljivost, kao i vještine slušanja i pam?enja. Djeci su se posebno svidjele igre "zmija" gdje pužu ispod dugog užeta kojeg ne smiju dodirnuti i "most" gdje  odgojiteljica "glumi" most, a oni se provla?e ispod. Koristila sam još i križno gibanje hodanjem visoko podignutim nogama (kao roda), stupanjem (uz i bez glazbe). Djeci se osobito svidjelo križno gibanje oponašanjem indijan-skog plesa uz prate?u indijansku glazbu.

Kako bi djeca bolje shvatila i primjenila redoslijed pokreta u križnom gibanju, naj?eš?e sam njihove ruke i stopala ozna?avala naljepnicama, kva?icama ili gumicama u boji na suprotnim rukama i stopalima. Uo?ila  sam da su križno gibanje u leže?em položaju mogli napraviti trogodišnjaci s  razvijenijom motorikom.  

Dvostruko šaranje i "lijena" osmica

Dvostruko šaranjePrimjenila sam brain gym vježbu Dvostrukog šaranja na velikom papiru (ili plo?i) s obje ruke sa sljede?im likovnim sredstvima: kredom, olovkom u boji, olovkom, kistom, flomasterom, pastelama. Ponekad smo ih izvodili kao grupnu aktivnost crtanjem s  obje ruke ili noge u zraku.

U po?etku primjena vježbe Trbušno disanje je bila u leže?em položaju sa stavljanjem platnene vre?ice na trbuh (vre?ica je bila ispunjena pvc kuglicama). Pri provo?enju trbušnog disanja djeca  su udisala na nos, a izdisala na usta. Ideju stavljanja vre?ice na  trbuh dobila sam za vrijeme uvo?enja ove vježbe zbog toga što sam htjela da vizualiziraju disanje.

 
Zatim sam na podu izradila veliku osmicu od samoljepljive tapete po kojoj su djeca hodala. Kako bi djeca lakše odredila  smjer kretanja napravili smo mala "stopala" u drugoj boji koja su djecu usmjeravala. Za demonstraciju hoda po velikoj osmici koristim ?arape s prstima (kao rukavice) te poti?em djecu da u vlaku hodaju osmicom. Na taj na?in su djeca brzo shvatila kako treba slijediti mala "stopala" na podu i tako "pisati" osmicu. Varijaciju ove vježbe "lijene osmice" radila sam koriste?i pletenicu od starih ?arapa, spužve ili slame.

Sa željom da se poboljša koordinacija oko-ruka u sve djece, napravila sam senzomotori?ke spuštalice od pvc boca te lik osmice od prozirnih cijevi za vodu, kroz koje su djeca spuštala loptice raznih veli?ina i boja, pikule, kukuruz, kuglice za nizanje  i sl. i pogledom pratila dok se spuštaju.

Napravila sam varijacije osmice od materijala razli?itih struktura:  brusnog papira, filca, pliša, samoljepive tapete. Ovakve osmice  djeca su pratila prstom u po?etku dominantnom rukom, a  kasnije sam poticala da isto pokušaju i ne-dominantnom rukom.

Poseban "izum" osmice je napravljen ugraviranjem osmice u  izolacijsku plo?u pri ?emu je u gravuru stavljena magnetna  kuglica, a "osmica" je pokrivena pvc folijom. Djeca su magnetom vodila kuglicu po osmici ili su pokretaju?i ležište kutije  pogledom pratili kuglicu.
Drvenu vodilicu osmice s kuglicom za potrebe vježbanja djece  kupili smo od licenciranog prozvo?a?a vrti?ke opreme.

Poseban oblik crtanja osmice primjenila sam u kutijama koje sam  na dnu  obilježila osmicom, a ispunila razli?itim sitnim materijali-ma: brašnom, pijeskom, sitnim kamen?i?ima, plasti?nim križi?ima u bojama,  piljevinom, rižom koju smo  prethodno obojali.  Osmicu smo crtali na papiru razli?ite teksture, na plo?i i u zraku  vrpcama.

Navela bih da je jedan od težih, ali i zanimljivijih pokreta, bila vježba  Kva?enje. Kod Kva?enja djeca trebaju kon?ani položaj  zadržati jednu minutu što sam im približila upotrebom uljnog sata ?ime je sama vježba postala zanimljivija. Dok smo obra?ivali teme kao što su Moje tijelo u njih sam uklopila i druge vježbe BG-a: Misle?a kapa i Energetsko zijevanje.

Djeca su listaju?i priru?nik BG-a zajedno sa mnom isprobavala  nove  pokrete. Kroz igru "ogledalo" poticala sam djecu na oponašanje mene kako bi u?ili nove vježbe: Aktivaciju ruke,  Okretanje vrata, Ljulja?ku. Stvarali smo i pri?ali svoje pri?e u kojima smo koristili pokrete  BG-a. U suradnji s roditeljima izra?ujemo fotoalbum vježbanja  BG-a.

Nakon toga sam pristupila izradi razli?itih didakti?kih materijala i  igara koji imaju funkciju pou?avanja Brain Gymu te vježbanja  BG-a. Kolegica odgojiteljica Antonija Buljan je nacrtala vježbe, a onda smo izradili plakat, vrtuljak, memori sa slikama BG-a,  kocku (sve dobro poznate didakti?ke igre).

Kao završni stupanj evaluacije i edukacije napravila sam radionicu "Iskustva u primjeni BG-a" za potrebe Stru?nog aktiva odgojitelja te snimila radio-emisiju "Brain Gym u radu s djecom" za radio-postaju Našice.
 
Nadam se da ?e ovaj prikaz iskustava biti poticaj nekima od vas  kako bi i sami otkrili vlastite na?ine primjene ovog jednostavnog  i u?inkovitog sustava u svakodnevnom životu i radu s djecom.

Slavica Hettich
DV Našice
 
 Literatura:
 1. Carla Hannaford: Pametni pokreti; Ostvarenje; Lekenik, 2007.
 2. Carla Hannaford: O?ima-ušima-rukama-nogama; Ostvarenje,  Lekenik, 2009.
 3. Paul E. Dennison i Gail E. Dennison: Brain gym-priru?nik za  obitelj i edukatore; Ostvarenje, Lekenik, 2008.
 4. P.E. Dennison: Brain gym i ja; Ostvarenje, Lekenik,  2007.
 5. P.E. Dennison, G.E.Dennison, J.V.Teplitz: Brain gym u poslu;  Ostvarenje, Lekenik, 2007.
 6. Barbara Meister Vitale: Jednorozi su stvarni; Ostvarenje,  Lekenik, 2005.

Vezano

Dje?ji vrti? Našice

Obrazovanje odgojitelja i stru?no-razvojnih djelatnika u 21. stolje?u

 

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.