Naslovnica
18.8.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se odrati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se odrati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak /Kazalite Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, eli najbolje svom djetetu. Poeljno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti titnja?e u suradnji sa AK "Maksimir"organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublaavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Pukari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilite u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Medicina Oksitocin - hormon ljubavi
Oksitocin - hormon ljubavi PDF Ispis E-mail
Medicina
Četvrtak, 15 Ožujak 2018 06:33

intimaO ljubavi su pisane pjesme i romani, snimani filmovi, skladana glazba te odaslani milijuni poruka, no jo uvijek nije prona?en recept za uspjeh. U mnogim stru?nim i popularno-znanstvenim ?lancima i objavama, spominje se oksitocin kemijske formule C??H??N??O??S?, kao hormon ljubavi ili molekula vjernosti.

Hormon ljubavi

Znate li to je C??H??N??O??S?? Kako nastaje oksitocin i zato je vaan za nae tijelo? Kako oksitocin djeluje na nae ponaanje? Znate li to je C??H??N??O??S?? Ljudsko ponaanje izrazito je sloeno pa za mogu?e pogrene odluke, razo?arenja ili postupke ne treba traiti opravdanje samo u kemiji. Hormon oksitocin C??H??N??O??S? i po kemijskom sastavu vrlo sli?an spoj vazopresin zasigurno imaju veliku ulogu u razumijevanju emocija i razvijanju bliskosti me?u parovima, ali ipak najve?i misterij ljudske civilizacije, ljubav, ne treba svesti samo na razinu hormona. Oksitocin i vazopresin pripadaju skupini neuropeptidnih hormona ?iji nastanak regulira hipotalamus, dio mozga odgovoran za niz vanih funkcija kao to su regulacija tjelesne temperature, otkucaji srca, krvni tlak te hranjenje i pijenje, a uz to upravlja aktivnostima autonomnog iv?anog sustava i endokrinog sustava. Zanimljivo je istaknuti da na hipotalamus otpada samo 1% ukupnog volumena mozga, a on ima klju?nu ulogu u naim emocijama i motivaciji.

Prvi sintetiziran peptid

intimaOksitocin i vazopresin nastaju putem niza biokemijski pretvorbi u prednjem djelu hipotalamusa, u neurosekrecijskim neuronima, a putem hipofize se otputaju u krvotok. S kemijskog gledita ovi se spojevi razlikuju od ostalih hormona po tome to su gra?eni od devet aminokiselina te spadaju u skupinu neuropeptida, poput encefalina, ?-endorfina i neurotenzina. Istraivanje oksitocina po?elo je prije vie od stotinu godina, sam je kemijski spoj dokazan 1928., dok su njegova struktura i to?an raspored aminokiselina utvr?eni 1953. Bio je to prvi cikli?ki peptid sintetiziran u laboratoriju.

O zna?aju otkri?a najbolje svjedo?i da je Vincent du Vigneaud za otkri?e sinteze oksitocintina i vezopresina 1995. godine dobio Nobelovu nagradu. Za razliku od ostalih hormona kao to su estrogen ili progeston, koji su kemijski postojani i mogu se dozirati u obliku tableta, oksitocin i vazopresin hidroliziraju se u doticaju s kiselinama pa se ne mogu primijeniti kao tablete ili kapsule jer ih elu?ani sok razlae na aminokiseline od kojih su gra?eni.

Kako nastaje oksitocin i zato je vaan za nae tijelo?

Nakon to se na?u u krvotoku oksitocin i vazopresin odlaze do ciljnih organa na koje djeluju. Due je vrijeme poznato da oksitocin pospjeuje kontrakciju maternice tijekom poroda, djeluje na mlije?ne lijezde tako da pomae u istiskivanju mlijeka i time pospjeuje dojenje djeteta. Utvr?ivanje mehanizma djelovanja oksitocina na maternicu doprinio je primjeni ovog spoja intravenozno tijekom poroda kako bi se poja?ale kontrakcije, to je poznato pod nazivom drip. Ciljno djelovanje vazopresina su bubrezi, u kojima nastoji zadrati vodu te se jo naziva antidiuretski hormon.

Vano je primijetiti da hipotalamus pokre?e lu?enje oksitocina samo u odre?enim slu?ajevima. Primjerice dojen?e svojim dodirom i uro?enim refleksom sisanja pokre?e sloen neuroloki proces putem kojeg po?inje osloba?anje oksitocina. Proces izlu?ivanja oksitocina moe se kod majke aktivirati i drugim podraajima, kao to su promatranje i maenje djeteta ili njegov pla?. Ustanovljeno je da nakon ovih podraaja u vrlo kratkom vremenu od svega 12-13 sekundi zbog pove?anog tlaka u grudima dolazi do otputanja mlijeka kao posljedica djelovanjem oksitocina na receptore.

Tijekomporoda, dojenja i vo?enja ljubavi

dojenjeNakon spoznaja o ulozi oksitocina tijekom poroda i dojenja nastavljeno je detaljnije istraivanje ove molekule pa je otkriveno kako se koncentracija oksitocina mijenja tijekom mjese?nog ciklusa ene. Nakon zavretka menstruacije koncentracija raste, tijekom ovulacije dosie maksimum te se nakon toga sputa na najnie vrijednosti. Tako?er utvr?eno je da koncentracija oksitocina raste tijekom spolnog odnosa. U istraivanjima u kojima su ispitanici snimani MR-om utvr?eno je da koncentracija oksitocina raste tijekom orgazma kod ena te kod seksualnog uzbu?enja i orgazma kod mukaraca.

U istom su istraivanju otkrivene i spolne razlike pa tako kod mukaraca koncentracija oksitocina moe porasti tijekom vizualne stimulacije dok je kod ena potrebna vaginalna stimulacija. Uzimaju?i u obzir ?injenicu da oksitocin utje?e na kontrakciju mii?a u spolnim organima, jasno je da taj mehanizam pomae u ejakulaciji kao i kontrakciji maternice koja je vana na postizanje efikasnosti oplodnje.

Kako oksitocin djeluje na nae ponaanje?

Oksitocin ima ulogu i u stvaranju odnosa me?u odraslim pojedincima, vaan je za povezivanje i osje?aj bliskosti i odanosti koja se stvara u vezama. Nakon otkri?a strukture i rasporeda aminokiselina oksitocina 1953. godine znanstvenici su proveli brojna istraivanja koja donose nove spoznaje o mehanizmima djelovanja, ali i utjecaju na nae ponaanje. Danas je poznato na koje se receptore veu oksitocin i vazopresin pa je tako ustanovljeno da je najve?a zastupljenost njihovih receptora u maternici, ali i u mozgu, i to posebno u hipotalamusu i amigdali, dijelovima vanim za izraavanje emocija. Kao to je poznato oksitocin ima zna?ajnu ulogu u poja?avanju kontrakcija tijekom poroda kao i otputanju mlijeka prilikom dojenja, no moda je manje poznato da upravo ovaj hormon ima veliku ulogu u promjeni ponaanja majke nakon ro?enja djeteta. U?inak oksitocina na ponaanje dokazan je 1979. godine eksperimentom na takorima u kojem je takorica koja nije bila skotna nakon injekcije oksitocina po?ela pokazivati maj?insko ponaanje. Miris djeteta, dodir izme?u majke i djeteta kao i pogled majke na dijete doprinose lu?enju oksitocina i poja?avaju panju koju majka usmjerava prema potrebama novoro?en?eta.

Neuroznanstvenici su dokazali bitno ve?u aktivnost amigdala, dijela mozga odgovornog za emocije, koji radi poja?anog lu?enja oksitocina neposredno nakon poroda i u prvim tjednima maj?instva utje?e na pove?ani angaman majke oko djeteta. Kroz hranjenje, pruanje zatite i zadovoljavanje drugih potreba uspostavlja se vrlo vaan osje?aj bliskosti, klju?an za zdrav emocionalni razvoj djeteta. Na temelju desetaka tisu?a znanstvenih publikacija poznato je da sli?no kao u odnosu majke i djeteta oksitocin ima ulogu u stvaranju odnosa me?u odraslim pojedincima, vaan je za povezivanje i osje?aj bliskosti i odanosti koja se stvara u vezama, smanjuje stres, a postoje i indikacije da moe pomo?i u lije?enju autizma i bolesti povezenih s depresijom. Osobe sa smanjenom razinom oksitocina ?e?e vrijeme provode same, tee se uklapaju u timove i mogu imati problema u socijalnim kontaktima.

Rezultati snimanja funkcionalnom magnetskom rezonancom ukazuju na to da se i u slu?aju romanti?ne i maj?inske ljubavi aktiviraju isti dijelovi mozga. Kod ena oksitocin ima klju?nu ulogu u doivljavanju orgazma dok kod mukaraca utje?e na potrebu za dodirivanjem i maenjem partnerice, to produbljuje osje?aj bliskosti i njenosti. Sa sigurno?u se moe re?i da oksitocin ima vanu ulogu u povezivanju i osje?aju pripadnosti zajednici, bilo da se radi o vezi mukarca i ene ili istospolnih zajednica, kao i prilikom osje?aja povezanosti sa irom zajednicom. Prou?avaju?i sloene socijalne odnose psiholozi su otkrili da oksitocin moe imati ulogu u stvaranju ekocentrizma, tj. uslijed pove?ane koncentracije oksitocin dovodi do poja?anja pripadnosti pojedinca odre?enoj zajednici, uz istovremeno uo?avanje razlika onih koji u tu skupinu ne pripadaju te posljedi?no razvoj smanjene tolerancije. Upravo radi toga, kao i kod svih ostalih spoznaja i postignu?a, treba biti oprezan u mogu?oj prekomjernoj uporabi hormona ljubavi. Ljubav je mnogo sloenija emocija, trai mnogo vie predanosti, iskazivanja panje i njenosti, i ti se elementi zasigurno ne mogu nadomjestiti injekcijom hormona, ma koliko snano djelovanje oksitocina bilo

Plivazdravlje.hr

VEZANI SADRAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridržana.