Naslovnica
28.5.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se odrati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se odrati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak /Kazalite Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, eli najbolje svom djetetu. Poeljno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti titnja?e u suradnji sa AK "Maksimir"organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublaavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Pukari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilite u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Medicina Reumatoidni artritis
Reumatoidni artritis PDF Ispis E-mail
Medicina
Četvrtak, 26 Siječanj 2017 14:48

reumatoidni-artritis

Reumatoidni artritis je teka, kroni?na, upalna bolest vezivnog tkiva koje se najvie o?ituje na zglobovima. U ovom poreme?aju imunoloki sustav napada hrskavi?no tkivo, kosti i, ponekad, unutarnje organe. Od zglobova su naj?e?e zahva?eni mali zglobovi ake, zglavci, ramena, koljena i glenjevi. Uz odgovaraju?e zdravstvene mjere i izmjene ivotnog stila, oboljeli mogu imati dug i kvalitetan ivot.

to je reumatoidni artritis?

Kod reumatoidnog artritisa stalni upalni proces koji zahva?a sinoviju postupno razara kolagen, ?ime se prostor u zglobu smanjuje i kona?no razara samu kost. Reumatoidni artritis je kroni?no oboljenje u kojem dolazi do upale zglobova, njihovog oticanja, bolnosti, ukru?enosti i gubitka funkcije. Proces zapo?inje u sinoviji, membrani koja omotava zglob, tvore?i zatitnu vre?icu. Ova je vre?ica ispunjena teku?inom za podmazivanje zgloba koju nazivamo sinovijalnom teku?inom. Osim zatite zglobova, ova teku?ina snabdijeva hranjivim tvarima i kisikom hrskavicu, glatko tkivo koje oblae krajeve kostiju. Hrskavica je gra?ena prvenstveno od kolagena, strukturnog proteina tijela, koji tvori mreu vlakana i time podupire zglobove. Kod reumatoidnog artritisa stalni upalni proces koji zahva?a sinoviju postupno razara kolagen, ?ime se prostor u zglobu smanjuje i kona?no razara samu kost. Kod progresivnog reumatoidnog artritisa razaranje hrskavice se ubrzava kada se teku?ina i upalne stanice nagomilavaju u sinoviji, tvore?i panus, izraslinu koja se sastoji od zadebljanog sinovijalnog tkiva. Panus proizvodi vie enzima koji razaraju oblinju hrskavicu, pogoravaju?i status zahva?enog podru?ja i privla?e?i vie upalnih stanica, ?ime se upalni proces stalno ponavlja. Ovaj proces ne samo da zahva?a hrskavicu i kosti, ve? ote?uje i organe u drugim dijelovima tijela.

Uzroci reumatoidnog artritisa

Stvarni uzroci nisu poznati. Prema najprihvatljivijoj teoriji "okida?" reumatoidnog artritisa je kombinacija nekoliko ?imbenika, me?u kojima su abnormalni autoimuni odgovor, genetska predispozicija te virusna ili bakterijska infekcija. Stvarni uzroci nisu poznati. Prema najprihvatljivijoj teoriji "okida?" reumatoidnog artritisa je kombinacija nekoliko ?imbenika, me?u kojima su abnormalni autoimuni odgovor, genetska predispozicija te virusna ili bakterijska infekcija. Upalni proces je nusproizvod imunolokog sustava, koji se bori protiv infekcije, te zalje?uje rane i povrede. Kod tjelesne povrede ili infekcije mobiliziraju se bijele krvne stanice koje osloba?aju tijelo od svih stranih proteina, kao to su virusi. Nakupine bijelih krvnih stanica u podru?ju ozljede ili infekcije uzrokuju upalni proces na doti?nim mjestima. Zdrav organizam kontrolira i ograni?ava upalne procese, ali kod reumatoidnog artritisa izvjesni defekti, vjerojatno genetske prirode, podravaju ovaj proces. Premda je puno toga poznato, jo su nepoznati ?imbenici koji dovode do ovog samorazaraju?eg stanja. Znanstvenici su identificirali molekulu po imenu HLA-DR4, prisutnu u mnogih pacijenata s autoimunim poreme?ajima. U ljudi s ovom genetskom osjetljivo?u imunoloki sustav se moe potaknuti na napadanje proteina kolagena radi sli?nosti s nekim stranim antigenom, kao to je npr. virus Epstein-Barr. On je me?utim prisutan u mnogih ljudi koji nemaju RA. Premda je ispitano mnogo virusa i bakterija, nije dokazano da ijedan predstavlja primarni okida? autoimune reakcije i naknadnog razornog upalnog procesa. Rizi?na skupina za reumatoidni artritis jesu eneprema mukaracima u odnosu 3:1. Premda se naj?e?e razvija u dobi od 30 do 60 godina, u?estalost raste sa starenjem. Rizik je pove?an u obiteljima s povijesti reumatoidnog artritisa.

Simptomi reumatoidnog artritisa

Karakteristi?an simptom reumatoidnog artritisa je jutarnja uko?enost koja traje najmanje pola sata. Ote?enost i bol u zglobovima traju najmanje est tjedana prije nego se reumatoidni artritis dijagnosticira. Karakteristi?an simptom reumatoidnog artritisa je jutarnja uko?enost koja traje najmanje pola sata. Simptomi poput malaksalosti, gubitka tjelesne teine i groznice mogu biti po?etni znaci reumatoidnog artritisa. Neki tvrde da nalikuju simptomima prehlade ili gripe, osim, naravno, to simptomi reumatoidnog artritisa mogu trajati godinama. Ote?enost i bol u zglobovima traju najmanje est tjedana prije nego se reumatoidni artritis dijagnosticira. Premda se reumatoidni artritis skoro redovito razvija u zglavcima i zglobovima prstiju, ?esto zahva?a koljena i glenjeve, zapravo mnoge zglobove. Bol je ?esto simetri?na, ali moe biti e?a na jednoj strani, ovisno o tome koja se ruka ?e?e koristi. Upaljeni zglobovi obi?no su nate?eni i ?esto se pri dodiru osje?a da su topli. U oko 20% slu?ajeva oboljelih, upala krajnjih arterija uzrokuje potkone ?vori?e ili kvrice veli?ine graka ili malo ve?e. Locirani su u blizini laktova, premda se mogu razviti i bilo gdje drugdje. ?vori?i su obi?no bezbolni, rijetko otkrivaju prisutnost reumatoidnog vaskulitisa (upala krvnih ila), stanja koje poga?a krvne ile plu?a, bubrega ili drugih organa. Mogu?e je nakupljanje teku?ine, posebno u koljenima. U rijetkim slu?ajevima javlja se u zglobnoj vre?ici iza koljena i formira Bakerovu cistu nalik tumoru, a ponekad se protee niz list noge, uzrokuju?i bol.

Koje pretrage se mogu napraviti?

Krvnim pretragama moe se posumnjati na mogu? reumatoidni artritis. Dijagnosticiranje reumatoidnog artritisa nije jednostavno. Mogu mu nalikovati mnoga druga stanja, a simptomi se razvijaju podmuklo. Rezultati krvnih pretraga i rendgenske snimke mogu biti normalni jo mjesecima nakon pojave bolova u zglobovima. Krvnim pretragama moe se posumnjati na mogu? reumatoidni artritis.

Te pretrage su:

reumatoidni faktor,

brzina sedimentacije eritrocita (SE),

C-reaktivni protein (CRP).

U skoro 80% slu?ajeva reumatoidnog artritisa krvne pretrage otkrivaju reumatoidni faktor, premda on nije uvijek specifi?an za reumatoidni artritis i moe se prikazati i u krvi oboljelih od drugih bolesti. Sedimentacija eritrocita ozna?ava brzinu kojom eritrociti padaju na dno epruvete s krvlju pacijenta. to je sedimentacija bra, tea je upala. Sedimentacija moe biti visoka i u mnogim drugim stanjima, ali nije ista kod infekcije, upale i tumora. Visoke razine CRP-a indikator su akutne upale. Rendgenske snimke obi?no nisu pomogle za ranu dijagnozu reumatoidnog artritisa, jer ne prikazuju meka tkiva. Neki stru?njaci vjeruju da bi dualna rendgenska apsorpciometrija pomogla u ranoj i to?noj dijagnozi te time pomogla u odre?ivanju odgovaraju?e terapije.

Lije?enje/prevencija reumatoidnog artritisa

Cilj ve?ine terapija lijekovima je dugoro?no smanjenje upalnog procesa, spre?avanje ote?enja kostiju i ligamenata zglobova, o?uvanje pokretljivosti, to ve?a ekonomi?nost lije?enja i odsustvo popratnih pojava. Reumatoidni artritis lije?i se lijekovima i promjenom na?ina ivota. Za uklanjanje boli i usporenje progresije oboljenja koriste se mnogi preparati, ali jo ne postoji odgovaraju?i program lije?enja. Cilj ve?ine terapija lijekovima je dugoro?no smanjenje upalnog procesa, spre?avanje ote?enja kostiju i ligamenata zglobova, o?uvanje pokretljivosti, to ve?a ekonomi?nost lije?enja i odsustvo popratnih pojava. U po?etku se obi?no primjenjuju nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIL) koji smanjivanjem upale ublaavaju bolove. NSAIL mogu uzrokovati nuspojave kao to su probavne smetnje i krvarenja iz probavnog trakta. Ako se nakon priblino 4-6 tjedana uzimanja ne pokau djelotvornima, terapija se upotpunjuje drugim preparatima. Tradicionalno se u terapiji drugog reda koriste antireumatici, i to tzv. antireumatici polaganog djelovanja. Oni su u?inkovitiji od NSAIL-a i mogu dugoro?no poboljati tjelesne funkcije. Neki naj?e?e propisivani antireumatici su hidroksiklorokin, soli zlata i sulfasalazin. Neki stru?njaci preporu?aju da pacijenti s umjerenim do tekim reumatoidnim artritisom odmah zapo?nu terapiju s antireumaticima, sa ili bez NSAIL-a. Indikatori za promptno i agresivno uvo?enje antireumatika su lagana progresija, zahva?enost dijelova tijela s isklju?enjem zglobova, visoka razina reumatoidnog faktora i genetski markeri. Kortikosteroidi smanjuju upalu i usporavaju ote?enja zglobova. Kratkoro?no mogu poboljati stanje, ali ako se primjenjuju vie mjeseci ili godina, mogu izgubiti na u?inkovitosti i izazvati ozbiljne nuspojave. Ostali lijekovi koji se koriste su imunosupresivi i blokatori faktora tumorske nekroze (TNF). Ovi preparati mogu uzrokovati teke nuspojave, kao to su pove?ana osjetljivost na infekcije i oboljenja.Op?e mjere: redovita tjelovjeba, kontrola teine, zdrava ishrana, primjena toplih i hladnih terapijskih postupaka (ovisno o fazi bolesti), tehnike oputanja i uzimanje preporu?enih lijekova.

Plivazdravlje.hr

VEZANI SADRAJI

Zeolit i pH ravnotea organizma

zeolit-prahPromjena tjelesne kiselosti, tj. pH nivoa, utje?e na brojne tjelesne metaboliti?ke i probavne funkcije, kao i na funkcioniranje imunolokog sustava. Kiseli pH tako?er kreira preduvjete za razvoj karcinoma i drugih opasnih bolesti kao kandidaze i kroni?nog umora. Kiseline u organizam dospijevaju hranom, ali odre?ene kiseline proizvode jetra, gutera?a i eludac. Za dobru probavu, za izlu?ivanje tetnih i nepotrebnih tvari bez fermentacije i nadutosti, elu?ani i crijevni sadraj trebaju imati uravnoteeni pH, pola kiseli i pola lunati.

Poreme?ena kiselo-lunata ravnotea moe uzrokovati tegobe lokomotornog sustava bolna le?a, osteoporozu, reumatoidne poreme?aje, to uklju?uje artritis, reumatoidni artritis, spondilozu, diskopatiju i iijalgiju, zatim tegobe probavnog sustava gastritis, crijevne upale, gr?eve, poreme?enu crijevnu floru, kandidazu, kroni?ni umor, pospanost, nedostatak energije, depresivnost, pretjeranu nervozu, bolesti srca i krvoilnog sustava, niski tlak, sr?ane aritmije, glavobolju, migrenu, karijes, paradentozu, bubreni disbalans, giht, smanjenje izdrljivosti i krutost mii?a, nizak prag boli. Kiseli pH ujedno stvara pretpostavku za nastanak karcinoma i za ote?enje modanih stanica s posljedicama u vidu depresije, anksioznosti, otupjelosti, ?ak i psihoze.

Zeolit je jedan od rijetkih minerala u prirodi koji ima negativni ionski naboj to omogu?ava da zeolitni kristal djeluje kao kavez koji zahva?a supstance pozitivnog naboja i njihove dijelove i izolira ih od biokemijskih procesa u organizmu. Zeolit ima rijetku sposobnost visoke adsorpcije, odnosno ionske izmjene pozitivno nabijenih supstanci iz okruenja, a da pritom ne izgubi i ne uniti vlastitu strukturu. Bazi?ni koncept lije?enja polazi od svojstva da, odstranjuju?i iz tijela tetne, toksi?ne ili kancerogene supstance, zeolit unapre?uje funkcije imunolokog sustava, alkalizira tijelo, neutralizira slobodne radikale, te na taj na?in uravnoteuje organizam.

Zeolit djeluje kao antioksidant, a jedinstven je po tome to se ne djeluje na principu klasi?nih antioksidanta. Njegovo se djelovanje u sutini svodi na na?in da on adsorbira u svoju kaveznu mreu viak slobodnih radikala, deaktivira ih i eliminira ih iz tijela. Na taj na?in djeluje komplementarno s tradicionalnim antioksidantima.

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridržana.