Naslovnica
28.5.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se odrati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se odrati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak /Kazalite Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, eli najbolje svom djetetu. Poeljno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti titnja?e u suradnji sa AK "Maksimir"organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublaavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Pukari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilite u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Medicina Testirajte se na AIDS!
Testirajte se na AIDS! PDF Ispis E-mail
Medicina
Nedjelja, 02 Siječanj 2011 16:53

aidsOd 1985. godine, kada su zabiljeeni prvi slu?ajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do kraja 2009. godine u Slubi za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ registrirano je ukupno 792 osobe kojima je dijagnosticirana HIV infekcija, od kojih je 301 razvilo AIDS, od kojih je164 umrlo, te se zatosvim osobama rizi?nog ponaanja preporu?a testiranje navirus HIV-akoje je u Centrima za AIDS anonimno i besplatno.

Broj oboljelih

U Hrvatskoj se posljednjih 10 godina prosje?no registrira 15 oboljelih od AIDS-a, to Hrvatsku uvrtava u zemlje s niskom razinom u?estalosti te bolesti (godinji broj novooboljelih od AIDS-a kre?e se u vrijednostima manjim od 4 na milijun stanovnika), zahvaljuju?i intenzivnim, kontinuiranim i sustavnim mjerama.

I u 2009. godini nastavlja se podjednako, razmjerno povoljno stanje u?estalosti sa 11 registriranih novih slu?ajeva AIDS-a. Tijekom punih 25 godina od prvih slu?ajeva zabiljeenih u 1986. godini u?estalost je podjednako niska, a vidljiv je i lagani pad u trendu obolijevanja od AIDS-a i broju smrti, izme?u ostaloga zahvaljuju?i i poboljanoj i u Hrvatskoj svima dostupnoj terapiji.

Na?in prijenosa

Seksualni put prijenosa infekcije HIV-a dominira u ukupnom broju HIV inficiranih osoba. Vjerojatni put prijenosa infekcije u 48,5% zaraenih je muki homoseksualni odnos, neto manje (36,1%) zaraeno je heteroseksualnim odnosom. U populaciji mukaraca koji prakticiraju seks s drugim mukarcima svjedo?imo i autohtonoj epidemiji (kod 56,6%), ipak znatan dio ove populacije (43,4%) vjerojatno se zarazio van Hrvatske.

Zaraavanja heteroseksualnim odnosom i dalje su zna?ajno vezana za boravak u inozemstvu, trgovinu seksom i u?estalo mijenjanje partnera. Tu dominiraju heteroseksualni mukarci koji su infekciju naj?e?e dobili u inozemstvu, te njihove seksualne partnerice u zemlji. 7,7% zaraenih osoba infekciju je steklo dijeljenjem pribora za intravensko koritenje droga ?iji udio u strukturi oboljelih je ve? godinama podjednako nizak, a svi ostali na?ini prijenosa (transfuzija zaraene krvi, prijenos s majke na dijete) ?ine manje od 5% zaraenih.

RAZGOVOR S DR. IVOM PEM NOVOSEL, VODITELJICOM SAVJETOVALITA ZA AIDS

Dr. Iva Pem NovoselMedikus: Koji su naj?e?i na?iniprenoenja virusaHIV-a?

Dr. Novosel: Naj?e?i na?in prijenosa je nezati?eni spolni odnos, vaginalni, analni ili oralni; zatim putem krvnih derivata, recimo transfuzijom krvi, transplantacijom organa itre?i na?in je s majke na dijete.

Medikus: Kome semogu obratiti osobe koje sumnjaju da su bile izloene HIV virusu?

Dr. Novosel: Mogu se obratiti u jedno od deset savjetovalita za AIDS pri Zavodima za javno zdravstvo, gdje se mogu anonimno i besplatno testirati na HIV. Svi zainteresirani mogu nenajavljeno i bez uputnice do?i na testiranje prilikom kojegdobivaju svoju ifru pod kojom se obavlja prvo savjetovanje, a potom testiranje.

Medikus: to obuhva?a savjetovanje prije testiranja?

Dr. Novosel: Savjetovanje prije testiranje podrazumijeva procjenu rizika, edukaciju o na?inima prijenosa i metodama zatite, anonimnu anketu,te distribuciju informativnih materijala.

Medikus: Kakav je postupak prilikom preuzimanja rezultata testiranja?

Dr. Novosel: Rezultati testiranja se preuzimaju nakon 7 dana. U slu?aju negativnog nalaza preporu?uje se ponavljanje testiranja u slu?aju ponovnog izlaganja rizi?nom spolnom odnosu, a u slu?aju pozitivnog nalaza se osoba informira o mogu?nostima lije?enja, te se upu?uje u referentni centar za AIDS. Tako?er se savjetuje razgovor sa spolnim partnerom, kao i sa osobom od povjerenja u smislu psiholoke podrke, a uvijek se mogu javiti i naknadno radi savjetau savjetovalite.

Medikus.hr zahvaljuje dr. Ivi Pem Novosel na susretljivosti i ljubaznosti.


CENTRI ZAHIV TESTIRANJE

ZAGREB

Adrese:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Sluba za epidemiologiju zaraznih bolesti - Savjetovalite za HIV/AIDS na adresi Rockefellerova 12
Radno vrijeme: utorkom i ?etvrtkom od 16.00 do 19.00 sati i svaka druga subota (parni datumi) od 10.00 do 12.00 sati
Telefon: 01/ 48 63 237
Info telefon (od ponedjeljka do petka): 01/ 46 83 005 ili 01/ 46 83 004

Referentni centar za HIV i AIDS Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi?", Mirogojska 8, Zagreb
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 15.30 do 18.30 sati
Telefon: 01/ 46 78 243

HUHIV - (Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa)

Ulica kneza Domagoja 10 10000 Zagreb T: 01 / 46 66 655 F : 01 / 46 66 655

E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetoimunska 107, Zagreb
Telefon: 01/ 23 83 800
Osoba za kontakt: Blaenka Retkovec, dr. med.

--------------------------------------------------------------------------------

DUBROVNIK

Adresa: Zavod za javno zdravstvo Dubrova?ko-neretvanske upanije, Dr. Ante ercera 4a
Radno vrijeme: ponedjeljkom i srijedom od 16 do 18 sati
Telefon: 020/ 341 000
Osoba za kontakt: Mato Laki?, dr. med.

--------------------------------------------------------------------------------

KOR?ULA

Adresa: Plokata bb, Kor?ula
Radno vrijeme: ?etvrtkom od 11 do 13 sati
Telefon: 020/ 715 020, 099/ 772 00 26

--------------------------------------------------------------------------------

OSIJEK

Adresa: Zavod za javno zdravstvo Osje?ko-baranjske upanije, Franje Kreme 1
Radno vrijeme: utorkom i ?etvrtkom od 15 do 18 sati.
Telefon: 031/ 225 711
Osoba za kontakt: Karlo Koul, dr. med.

--------------------------------------------------------------------------------

PULA

Adresa: Zavod za javno zdravstvo Istarske upanije, Nazorova 23
Radno vrijeme: ponedjeljkom od 14 do 17 sati i srijedom od 13 do 15 sati
Telefon: 052/ 529 017 i 052/ 529 046
Osoba za kontakt: Vlasta Skopljak, dr. med.

--------------------------------------------------------------------------------

ROVINJ

Telefon: 052/ 841 656

--------------------------------------------------------------------------------

RIJEKA

Adresa: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske upanije, Epidemioloki odjel, Kreimirova 52a, Rijeka
Radno vrijeme: ponedjeljkom i ?etvrtkom od 12 do 15 sati, srijedom od 13 do 17 sati
Telefon: 051/ 358 798
Osoba za kontakt: ?ana Pahor, dr. med.

--------------------------------------------------------------------------------

SLAVONSKI BROD

Adresa: Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske upanije, V. Nazora 2a
Radno vrijeme: utorkom i ?etvrtkom od 15 do 17 sati, subotom od 07 do 12 sati.
Telefon: 035/ 447 228
Osoba za kontakt: Ante Cvitkovi?, dr. med.
--------------------------------------------------------------------------------

SPLIT

Adrese:
Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske upanije, Sluba za epidemiologiju,
Ambulanta za AIDS, Vukovarska 46
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati
Telefon: 021/ 401 114; 021/ 401 154
Osoba za kontakt: Zorana Klimani?, dr. med.

Udruga HELP, Mihovilova irina 1, Split
Radno vrijeme: ponedjeljak i ?etvrtak od 15 do 17 sati
Telefon: 021/ 346 664

--------------------------------------------------------------------------------

ZADAR

Adresa: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 9 do 11 sati
Telefon: 023/ 300 841
Osoba za kontakt: Alan Medi?, dr. med.

Adresa: Ulica Don Ive Prodana 12 (kod crkve sv. ime, prostor Crvenog Kria)
Radno vrijeme: ponedjeljkom i srijedom od 16 do 18 sati
Telefon: 023/ 318 152

Pitanja vezana uz savjetovanje i HIV testiranje moete slati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

HZJZ.hr

facebook youtube

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridržana.