Naslovnica
18.8.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se odrati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se odrati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medve?ak /Kazalite Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, eli najbolje svom djetetu. Poeljno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti titnja?e u suradnji sa AK "Maksimir"organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublaavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Pukari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilite u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Intima Ljeto i ljubav
Ljeto i ljubav PDF Ispis E-mail
Intima
Utorak, 14 Lipanj 2011 08:42

intimaDolaskom ljetnih mjeseci i odlaskom na godinji odmor, raste broj neobaveznih spolnih odnosa. Blizina mora, miris borova i toplina sun?evih zraka smanjuju uobi?ajeni oprez, te selako dogodi da zanemarimo uobi?ajene mjere zatite. Kako se to ne bi dogodilo, donosimo nekolikoinformacija o spolnim bolestima i korisnih savjeta o prevenciji.

Vrste spolnih bolesti

Postoji preko dvadeset bolesti koje se mogu prenijeti spolnim kontaktom. Mogu biti uzrokovane virusom herpes simpleks, virusom genitalnih bradavica (HPV), klamidijom, uzro?nikom gonoreje, moluska kontagioza te virusom hepatitisa B i C kao i virusom ljudske imunodeficijencije (HIV). ?este spolno prenosive bolesti su i svrab i uljivost. Ipak, jedan od naj?e?ih uzro?nika tzv. nespecifi?nih uretritisa, upravo su infekcije s klamidijama. Relativno se lako prenose me?u partnerima i ?est su "pratitelj" drugih infekcija genitalnog trakta, naj?e?e gonoroi?nih.

Vanost prevencije

Spolni kontakt, ?esto i samo jedan, dovoljan je za prijenos infekcije. Zato je potrebno poduzeti sve mjere, kojima ?emo, to je vie mogu?e, zatiti vlastito zdravlje. Pojedine infekcije su vrlo teko uo?ljive - ne izazivaju izrazite promjene na koi ili sluznicama, kao ni osobite smetnje (simptome ) kod pojedinca. Stoga je potreban osobit oprez. Spolni kontakt, ?esto i samo jedan, dovoljan je za prijenos infekcije. Upravo zbog toga, prevencija spolno prenosivih bolesti ima klju?nu ulogu. Iako za svaki tip infekcije vrijede neka specifi?na pravila zatite, op?e smjernice su jednake za sve uzro?nike i sve pojedince - bez obzira na dob, spol ili socijalni status.


Simptomi infekcija

Ako ste unato? upozorenjima imali nezati?eni odnos s nepoznatom osobom,dobro se pregledajte. Sumnju na infekciju pobudit ?e neobi?an iscjedak iz penisa ili vagine, bol ili neugoda tijekom mokrenja ili odnosa, ranice, "mjehuri?i" ili bradavice na podru?ju vanjskog spolovila ili analne regije, te eventualni drugi, op?i simptomi poput umora, poviene temperature, proljeva i sl. Naravno da takve ili sli?ne smetnje ne moraju uzrokovati isklju?ivo bolesti koje se prenose spolnim kontaktom. Stoga, u slu?aju da primje?ujete neke od navedenih simptoma, posjetite svog lije?nika i u?inite odgovaraju?e pretrage.

Metode lije?enje

Morate biti svjesni, da ?e se smetnje ponekad i ublaiti ili u potpunosti nestati "same od sebe", ali to ne zna?i da je nestala i infekcija i da ste izlije?eni. U slu?aju da se infekcija utvrdi, potrebno je provesti odgovaraju?u terapiju antibiotikomkod oba partnera i to do potpunog izlje?enja tj. do negativizacije nalaza, kako bi se sprije?ilo daljnje irenje infekcije, a me?u stalnim partnerima tzv "ping-pong-fenomen".


Bolje sprije?iti nego aliti

Vano je napomenuti da kondom ujedno predstavlja i dobru zatitu djevojaka od neeljene trudno?e.
Preventiva je vrlo vana i trebala bi po?eti to ranije, u kolama, u vidu kvalitetne edukacije mladih ljudi o uzro?nicima spolno prenosivih bolesti i bolestima koje oni uzrokuju, o na?inima prijenosa kao i o adekvatnoj zatiti od mogu?e infekcije.

Naju?inkovitija metoda, koja ?e rizik od infekcije smanjiti na nulu je suzdravanje od spolnih odnosa. Takva opcija vjerojatno nije realna, barem ne za ve?inu populacije.

I pravilan izbor partnera smanjuje rizik od infekcije na najmanju mogu?u mjeru. Veza izme?u partnera mora biti stabilna, temeljena na ljubavi i povjerenju i svakako monogamiji.

Opasnost od infekcije raste ako se ostvari spolni kontakt s nepoznatom ili gotovo nepoznatom osobom, ?ije nam je socijalno i seksualno ponaanje nepoznato. Osobe sklone takvim kontaktima (i promiskuitetnom ponaanju), vrlo ?esto su i prenosioci bolesti odnosno infekcija.

Ako je mogu?e, potrebno je paljivo pregledati partnera jer mnoge ?e infekcije biti vidljive ve? izvana, na koi ili sluznicama uo?it ?e se npr. "ranice" kod herpesa, bradavice kod HPV-infekcije i sli?no.

Preporu?ljiva je i temeljita higijena (tuiranje), naro?ito intimnih dijelova, nakon svakog spolnog odnosa.

Vrlo vanu ulogu u prevenciji igraju i cijepljenja. Cijepljenje protiv hepatitisa B prua zatitu od infekcije s istoimenim virusom, dok za hepatitis C, cjepivo zasad ne postoji.

Zatita, koja ?e pruati zadovoljavaju?u sigurnost tj. zatititi nas od ve?ine uzro?nika, je upotreba kondoma. Istraivanja su utvrdila da lateks kondom moe zatiti od prijenosa najve?eg broja virusnih i bakterijskih infekcija, a u ve?oj mjeri moe se smanjiti i opasnost od HIV-infekcije.

I spermicidi mogu igrati vanu ulogu u inaktiviranju pojedinih uzro?nika infekcije, a time i u zatiti od spolno prenosivih bolesti. Vano je napomenuti da kondom ujedno predstavlja i dobru zatitu djevojaka od neeljene trudno?e. Od neeljene trudno?e tite i kontracepcijske tablete (tzv. pilule), ali njihova uloga u zatiti od infekcija, ravna je nuli.

cjepivoHPV vakcina

Novost je HPV-vakcina. Rije? je o vakcini koja u sebi sadri inaktivirane ?etiri najvanija tipa HPV-a (16 i 18 te 6 i 11). Tipovi 16 i 18 uzro?nici su 70% karcinoma vrata maternice, dok su tipovi 6 i 11 odgovorni za 90% virusnih bradavica na podru?ju genitalnog trakta. Cjepivo je namijenjeno uglavnom djevoj?icama u dobi od 11-12 godina, u svakom slu?aju prije prvog spolnog kontakta odnosno prije prvog kontakta sa HPV-om. Za te djevoj?ice, vakcina moe pruati stopostotnu zatitu od bolesti uzrokovanih sa ova ?etiri tipa virusa. Zatita je dugotrajna, ali ne titi od svih tipova HPV-a (dosad je, naime, otkriveno vie od sto podtipova), te su redoviti ginekoloki pregledi ena i dalje potrebni. Naalost, kod ve? zaraenih ena i djevojaka, cjepivo ne?e sprije?iti daljnji razvoj bolesti.


Sanja Petek Modri?, dr. med., specijalist dermatovenerolog
Dermatoveneroloka ordinacija, Varadin

Plivazdravlje.hr

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridržana.