Naslovnica
28.5.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Gastro Gazirani sokovi pove?avaju smrtnost
Gazirani sokovi pove?avaju smrtnost PDF Ispis E-mail
Gastro
Autor Kristina Kalanj   
ÄŚetvrtak, 19 Rujan 2019 17:18

vu-leptirBilo da to zovete sodom, gaziranim sokom ili bezalkoholnim slatkim pi?em, nalazi nove studije govore da bi za vaše zdravlje bilo bolje da umjesto njih pijete obi?nu vodu. Velika europska studija otkrila je da ljudi koji konzumiraju više od dva gazirana soka dnevno - sa ili bez še?era - imaju ve?i rizik od umiranja tijekom razdoblja od 16 godina, od ljudi koji piju gazirane napitke manje od jednom mjese?no.

 

 

"Otkrili smo da je ve?i unos bezalkoholnih slatkih pi?a povezan s ve?im rizikom od smrti bilo kojeg uzroka, bez obzira na to je li pi?e zasla?eno še?erom ili umjetnim zasla?iva?em", rekao je viši autor studije Neil Murphy, znanstvenik Me?unarodne agencije za istraživanje raka u Lyonu, u Francuskoj. "Naši rezultati istraživanja u vezi bezalkoholnih pi?a zasla?enih še?erom podupiru tvrdnju i preporuku za ograni?enje konzumacije i za njihovu zamjenu zdravijim pi?ima, po mogu?nosti vodom", rekao je Murphy.

Kako bezalkoholna slatka pi?a pove?avaju rizik od umiranja?

soda-diabetesKonzumacija pi?a zasla?enih še?erom može dovesti do pove?anja tjelesne težine i pretilosti. Oni tako?er mogu utjecati na na?in na koji se hormon inzulin koristi u tijelu, što može dovesti do upale, napomenuo je Murphy. Sve ove stvari mogu dovesti do zdravstvenih stanja koja mogu skratiti život. Rekao je da je potrebno još istraživanja kako bi se shvatilo kako pi?a zasla?ena umjetnim zasla?iva?ima mogu pove?ati rizik od preuranjene smrti. Iako je utvrdila povezanost, trenutna studija ne dokazuje uzro?no-posljedi?nu vezu izme?u gaziranih sokova i ve?eg rizika od rane smrti. Mogu?e je da osobe koje konzumiraju gazirana i sli?na bezalkoholna pi?a imaju i druge nezdrave navike koje bi mogle pridonijeti pove?anju rizika, poput pušenja ili loše prehrane.

Ovo istraživanje nije prvo koje je pronašlo vezu izme?u bezalkoholnih slatkih pi?a i lošeg zdravlja. Dvije nedavne studije - jedna iz BMJ-a, a druga iz Circulation-a, medicinskih ?asopisa, povezala je konzumiranje gaziranih sokova s oboljenjem od raka i smr?u od sr?anih bolesti. Trenutno istraživanje uklju?ilo je više od 451 000 ljudi iz 10 europskih zemalja, prosje?ne dobi od 51 godine. Istraživa?i su zdravlje sudionika pratili u prosjeku 16 godina.

Uz ve?i rizik umiranja od svih uzroka za one koji su pili više od dva gazirana slatka pi?a dnevno, ispijanje više pi?a je bilo povezano i s nekim specifi?nim uzrocima smrti.

• Ljudi koji su konzumirali više od jednog slatkog gaziranog pi?a dnevno - zasla?enog še?erom ili umjetnim zasla?iva?em - u odnosu na one koji su konzumirali manje od jednog mjese?no, imali su ve?i rizik od umiranja od raka debelog crijeva i Parkinsonove bolesti.

• Ljudi koji su konzumirali više od jednog slatkog gaziranog pi?a zasla?enog še?erom dnevno, u odnosu na one koji su konzumirali manje od jednog mjese?no, imali su ve?i rizik od umiranja od probavnih bolesti.

• Ljudi koji su konzumirali više od jednog umjetno zasla?enog gaziranog pi?a dnevno, u odnosu na one koji su konzumirali manje od jednog mjese?no, imali su ve?i rizik od umiranja od krvožilnih bolesti poput sr?anih bolesti.

Prekomjerna upotreba umjetnih zasla?iva?a

soda-slatkoMurphy je istaknuo da su istraživa?i pokušali uzeti u obzir ?imbenike kao što su indeks tjelesne mase (procjena tjelesne masti na temelju visine i težine) i pušenje, no još uvijek su pronašli povezanost izme?u pijenja ve?e koli?ine bezalkoholnih slatkih pi?a i ve?eg rizika od umiranja. Predstavnici industrije pi?a i zasla?iva?a pozvali su javnost da ne reagira burno na nalaze istraživanja. Niskokalori?ni i beskalori?ni zasla?iva?i "važno su pomagalo za kontrolu težine i za one koji se nose s dijabetesom", rekao je Robert Rankin, predsjednik Vije?a za kontrolu kalorija.

 

Medicinska savjetnica Vije?a, dr. Keri Peterson, dodala je: "Sigurnost nisko- i beskalori?nih zasla?iva?a uvijek iznova potvr?uju vode?e regulatorne i vladine agencije širom svijeta." William Dermody Jr., glasnogovornik American Beverage Association-a (Ameri?kog udruženja za pi?a), ponudio je sli?no mišljenje. "Bezalkoholna pi?a je sigurno konzumirati kao dio uravnotežene prehrane, a autori ove studije priznaju da njihova istraživanja ne govore druga?ije."

Pove?ani rizik od še?erne bolesti

Endokrinologinja dr. Maria Anton me?utim smatra da je prekomjerna konzumacija bezalkoholnih pi?a i drugih napitaka s visokim udjelom še?era i umjetno zasla?enih pi?a postala pravilo za mnoge ljude. "Oni mogu pridonijeti debljanju i lošoj kontroli še?era u krvi, pogoršavaju?i postoje?a stanja poput dijabetesa", istaknula je. Doktorica Anton nadodaje da nalazi sugeriraju da še?er vjerojatno nije jedini nezdravi sastojak bezalkoholnih pi?a. "Pacijenti u ovoj studiji koji su redovito konzumirali umjetno zasla?ena pi?a bez še?era tako?er su bili pod pove?anim rizikom od smrti", istaknula je.

Dijeteti?arka Samantha Heller, iz NYU Langone Health medicinskog centra u New Yorku, smatra da mnogi ?imbenici mogu pridonijeti vezi izme?u konzumiranja slatkih gaziranih pi?a i rizika od smrti. Suština je, rekla je, da ljudima nije nužno konzumirati bezalkoholna slatka pi?a. "Konzumiranje pi?a slatkog okusa poti?e se marketingom i oglašavanjem. Doista ih nema potrebe konzumirati", rekla je Heller, sugeriraju?i umjesto toga predloženu vodu, seltzer, mineralnu vodu ili ?aj. Studija je objavljena 3. rujna u ?asopisu JAMA Internal Medicine. (Autor: Serena Gordon)

Kristina Kalanj, Medikus kreativni laboratorij

Webmd.com

VEZANI SADRŽAJI

Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.