Naslovnica
28.5.2022.

Doktori

Doktori odgovaraju:

Neplodnost

 

Doktori

Najnovije

Slika
Predavanje "Post COVID simdrom"-13.12.

Pozivamo vas na predavanje "Post COVID - sindrom" koje ?e se održati 13.12. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak / Mala scena/ u... Više...
Predavanje "Plu?na embolija"

Pozivamo vas na predavanje "Plu?na embolija" koje ?e se održati 15.11. (pon) u 19h u dvorani MZ Medveš?ak /Kazalište Mala scena/... Više...
Slika
Previsoka o?ekivanja od djeteta

Svaki roditelj, sasvim prirodno, želi najbolje svom djetetu. Poželjno je poticati ga da iskoristi sve talente koje ima, da nau?i... Više...
Slika
Utrka "Plavi leptir"

Hrvatska udruga za bolesti štitnja?e u suradnji sa AK "Maksimir" organizira javnozdravstvenu akciju "Zagreb tr?i-#PlaviLeptir... Više...
Slika
Corona viroza - ku?na ljekarna

Tijekom Corona pandemije i rastu?eg broja oboljelih, uputno je u ku?noj ljekarni imati nekoliko osnovnih lijekova koja ublažavaju... Više...
Slika
Cijepljenje protiv COVID-19

Hrvatska je dosad naru?ila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvo?a?a za prvu fazu cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za... Više...
Slika
Lijek za Maria

Mario Puškari? je odrastao kao zdrav i vedar dje?ak. Prvi susret s dijagnozom multiple skleroze dogodio se u njegovoj 17. godini,... Više...
Slika
Cjepivo za coronu

U studenom 2020., Pfizer Inc i BioNTech, Moderna, i Sveu?ilište u Oxfordu (u suradnji s AstraZenecom), najavili su pozitivne... Više...

Indeks tjelesne mase

Height

WeightNutrition Calorie Counter

Promo box

Baner
Baner
Baner
Baner
Home Fokus
PDF Ispis E-mail
Fokus
Autor Kristina Kalanj   
ÄŚetvrtak, 10 Listopad 2019 11:42

solarijIstraživanja su ve? povezala korištenje solarija s pove?anim rizikom za razvoj karcinoma plo?astih stanica - vrste raka kože. Me?utim, do sada znanstvenici nisu znali kako to?no u?estalost i trajanje uporabe solarija utje?u na rizik. Brojna su istraživanja potvrdila da postoji povezanost izme?u SCC-a i izloženosti ultraljubi?astom zra?enju sunca.

 

 

 

Karcinom kože - naj?eš?i oblik raka

Samo je nekolicina studija istraživala utje?e li ultraljubi?asto zra?enje kojem se izlažemo u solarijima na pove?ani rizik razvoja karcinoma plo?astih stanica. Ve?ina je studija danas usredoto?ena na melanom jer, iako je rje?i od SCC-a, uzrokuje veliku ve?inu smrti od raka kože.

Iako su potvrdili vezu, znanstvenici nisu istraživali pove?ava li korištenje solarija rizik od SCC-a ovisno o u?estalosti korištenja i trajanju izlaganja zra?enju. Drugim rije?ima, nejasno je da li ?eš?e i duže vremensko korištenje kreveta za sun?anje pove?ava vjerojatnost razvoja karcinoma plo?astih stanica.


"Kvarcanje" kroz godine

solarij

Znanstvenici s razli?itih sveu?ilišta i instituta u Norveškoj, Velikoj Britaniji i Australiji, uzeli su podatke 159.419 žena, od kojih su sve ro?ene u razdoblju od 1927. do 1963. godine i koje su sudjelovale u norveškom istraživanju "Žene i rak", koje je trajalo od 1991. do 2015. godine. Osim medicinskih kartona sudionica, istraživa?i su imali pristup brojnim informacijama, uklju?uju?i podatke o puša?kim navikama, boji kose, jesu li žene razvijale pjegice prilikom sun?anja, o prirodnoj boji kože i godišnjem broju opekotina od sunca.

U prvom upitniku istraživa?i su utvrdili trenutne navike korištenja solarija te kakve su te navike bile u djetinjstvu i kroz adolescenciju. Dopunili su ove informacije s dva dodatna upitnika tijekom 15-godišnje studije.

Sudionici su odabrali jednu od sljede?ih u?estalosti sun?anja u solariju: nikad; rijetko; jedan, dva ili tri do ?etiri puta mjese?no; ili više od jednog puta tjedno.

Na temelju ovih podataka, istraživa?i su izgradili detaljnu sliku o korištenju solarija svake sudionice studije. Na primjer, izra?unali su ukupan broj korištenja, koliko godina je trajalo i dob pojedinca prilikom prvog korištenja solarija.

Rezultati studije

Tijekom studije 597 žena razvilo je karcinom plo?astih stanica. Znanstvenici su otkrili da se rizik od SCC-a pove?avao s kumulativnim brojem sesija sun?anja u zatvorenom. Taj je u?inak ostao zna?ajan i nakon uzimanja u obzir drugih ?imbenika poput broja opeklina i godišnjih odmora provedenih na plaži.

Kad su usporedili sudionice studije koje su najviše koristile solarij s onima koje ga nikada nisu koristile, relativni rizik od razvoja SCC-a pove?ao se za 83%.

Me?utim, ?ini se da nema razlike u riziku od razvoja SCC-a s obzirom na duže trajanje uporabe ili s po?etkom korištenja solarija u ranijoj dobi.

 

Drugim rije?ima, ?ini se da ukupan broj sun?anja u solariju igra najvažniju ulogu u pove?anju rizika razvoja planocelularnog karcinoma kože.

Prednosti solarija

Korištenje solarija tokom godine u umjerenoj mjeri, otprilike jednom mjese?no 5 minuta može biti dobrobit po naše zdravlje. Umjetnim sun?anjem tijekom zimskih mjeseci unosimo koži neophodan vitamin D koji je važan za ja?anje naših kostiju, te poboljšanje op?eg raspoloženja.

 

 

Zaklju?ak istraživanja

Autori ipak isti?u odre?ena ograni?enja u studiji. Na primjer, znanstvenici nisu imali pristup informacijama u vezi s trajanjem svakog sun?anja u solariju. Tako?er, ure?aji za tamnjenje variraju u intenzitetu ultraljubi?astih zraka, a autori nisu imali pristup ni tim bitnim informacijama.

Budu?i da su retroaktivno uzimali podatke o navikama sun?anja u solariju, postoji vjerojatnost da su neke informacije bile neto?ne. Studija se tako?er fokusirala samo na žene, tako da se rezultati možda ne mogu primijeniti na muškarce.

Sve u svemu, kako pišu autori, njihovi rezultati "podržavaju razvoj i primjenu propisa koji reguliraju korištenje solarija" s obzirom da ih koristi veliki postotak populacije.

Autor: Tim Newman

Kristina Kalanj, Medikus kreativni laboratorij

Medicalnewstoday.com

VEZANI SADRŽAJI


Share
 
Copyright © 2022 Medikus - Medicinski magazin. Sva prava pridrĹľana.