Pas-psihoterapeut Ispis
Psiha
Utorak, 01 OĹľujak 2016 15:11

pasUz psa se dijete igra, kroz igru se kre?e, u?i govotiti, u?i se štititi i imati osje?aj zaštite. Odrastanje uz psa djetetu je pozitivno iskustvo za cijeli život koje ima za posljedicu bolji odnos prema ljudima i drugim živim bi?ima, bolje shva?anje i poštivanje prirode i prirodnih zakona.

 

 

Dijete ne poznaje strah niti odbojnost, ali ve? od dvije –tri godine starosti preko svojih igra?aka osje?a i iskazuje potrebu brige za nekoga ili nešto. Kad dijete ima priliku igrati se sa psom, naravno, pod roditeljskom paskom, ono psa doživljava kao igra?ku, ali i igra?ku o kojoj se treba brinuti.

Terapijski psi

Terapijski psi su posebno školovani psi s pomaga?kom i terapijskom namjenom, s ciljem poticanja razvojnih procesa djece ili mladih osoba s teško?ama u razvoju. Ovakav kombinirani pristup omogu?ava da po završetku školovanja terapijski pas ima uloge pomaga?a djetetu s teško?ama u razvoju: kretanje, dodavanje predmeta, pomo? u svla?enju i drugim svakodnevnim zadacima, alarmiranje, smirivanje i drugo, ovisno o individualnim potrebama i mogu?nostima djeteta, te motivatora u svakodnevnim aktivnostima te postoje?im terapijskim i habilitacijskim procesima u koje je dijete s teško?ama u razvoju uklju?eno.

Pas-vodi? gluho slijepih

Pas vodi? je školovani pas pomaga? koji osobama s ošte?ena vida i sluha olakšava kretanje u prostoru. Školovanje psa vodi?a traje 8 mjeseci, a obuhva?a, uz obvezne vježbe poslušnosti, markiranje rubnika,stepenica, zaobilaženje prepreka, pronalaženje pješa?kih prijelaza, autobusnih i tramvajskih stajališta, te vo?enje u prometu i sl.

Uz ovladavanje naredbama pas mora znati samostalno pronalaziti najsigurnija i najprihvatljivija rješenja u brojnim situacijama ?ime ?e se pove?ati samostalnost, sigurnost i brzinu kretanja slijepe osobe. U zadnjoj fazi školovanja psa instruktor radi s povezom na o?ima kako bi mu kretanje bilo što sli?nije kretanju slijepe osobe i izbjegavaju?i vizualnu komunikaciju sa psom.