IQ srca Ispis
Medicina
Srijeda, 10 VeljaÄŤa 2010 15:01

srceBolesti srca i krvnih žila na zapadu, pa i kod nas velik su problem. Sre?om, bolesti srca uglavnom su posljedica faktora na koje se može preventivno djelovati. Ponešto je i u genetici, dobi i spolu, no glavnina je u tjelesnoj težini i aktivnosti, na?inu prehrane, pušenju i zloupotrebi alkohola. Iako sve ovo znamo pre?esto zaboravljamo, pa nije loše odvojiti nešto vremena ne biste li saznali kakav je IQ odn. stanje vašeg srca.

Vodite ra?una o težini

Koliki vam je BMI?

BMI se ra?una vrlo jednostavno: tjelesna masa u kilogramima dijeli se s kvadratom visine u metrima (npr. 58:1,7˛). Idealna vrijednost je izme?u 18,5 i 24,9, povišena izme?u 25 i 30, a ve?a od 30 znak je pretilosti. Iako je BMI okvirne prirode i rezultati se kod nekih ljudi mogu druk?ije tuma?iti zbog tjelesne konstitucije, nema osobe koja ?e BMI preko 30 pravdati "teškim kostima". Imate li BMI iznad 30, upalite lampicu opasnosti i neka jedna od ?vrstih odluka za naredno razdoblje bude smršavjeti toliko da se BMI spusti do 28-29. Iako je pothranjenost rijetka, njezine posljedice za srce se tako?er zanemaruju: zatajenje srca jedan je uzroka smrti oboljelih od anoreksije.

Koliki vam je tlak?

Ve?ina lije?nika smatra da je 120/80 granica idealnog tlaka. Iako i niski tlak nosi probleme, povišeni tlak direktni je rizik za srce. Blago povišene vrijednosti obi?no ?e se srediti promjenama navika, dok sistoli?ki (tzv. gornji tlak) iznad 140 i dijastoli?ki (tzv. donji) iznad 90 naj?eš?e traže lije?enje medikamentima. Naravno, lijekovi sami po sebi nisu dovoljni, nego to zaista zna?i paljenje iste lampice kao u slu?aju tjelesne težine.

Pušite li?

Odgovor "da" za 30% pove?ava rizik od sr?anih bolesti, pa se može re?i i da isto toliko i narušava stanje srca.

 

Zdrave masno?e za zdravlje srca

Koliki su vam še?er i kolesterol u krvi?


hranaI povišeni kolesteroldijabetes se uglavnom otkrivaju tek kad se pojave simptomi, a tada je ve? došlo do ošte?enja. Zato se svim odraslima savjetuje sistematski pregled jednom godišnje, barem u onom najosnovnijem obliku – laboratorijske pretrage krvi i urina te posjet lije?niku koji ?e vas ispitati o osnovnim simptomima i navikama te preslušati srce, izmjeriti tlak i sl.

Ve? jedan od gornja tri faktora smatra se zna?ajnim rizikom od sr?anih bolesti, a ako su kod vas udruženi, pod hitno biste trebali posjetiti lije?nika i držati se savjeta, konzumirati lijekove koje vam propiše. Ostali faktori sami za sebe obi?no nisu alarmantni, no želite li dugo imati zdravo srce, dobro je usvojiti i primjenjivati donje spoznaje, jer pove?avaju IQ srca.

Znate li kakva se prehrana smatra zdravom za srce?

Manje od 30 posto dnevnih kalorija trebalo bi potjecati iz masti, no najvažnije je izbjegavati zasi?ene i transmasno?e (klasi?ni margarini i majoneze, proizvodi od punomasnog mlijeka i masnog mesa). Zdrave masno?e su tzv. mononezasi?ene, a svedeno na lai?ki jezik i svakodnevne navike, to zna?i: jedite više ribe, sjemenki, maslinovog ulja i avokada, srce ?e vam biti zahvalno. Ne zaboravite vlakna (vo?e i povr?e s kožicom, cjelovite žitarice). Izbjegavajte alkohol, s izuzetkom polaganog opuštanja uz ?ašu vina poslije ru?ka.

Koje navike srce voli?


sexRedovito kretanje, najbolje hodanje i umjerena tjelovježba spas su za srce, no mnoge ?e iznenaditi spoznaja da ?e dobro obaviješteni lije?nik pacijentu koji još uvijek ima zdravo srce savjetovati redovit seks sa što više orgazama. Poštovati srce i uga?ati mu nije samo floskula: usamljenost se pokazala stvarnim faktorom slabljenja funkcije srca, kao i emocionalno nezadovoljstvo, depresija, stres i pritisak obaveza.                                                                                                Postoji li ikakva šansa da si to priuštite, ne?ete požaliti: u ugodnoj, opuštenoj dokolici, druženju s ljudima ili hobijima koji vas usre?uju provedite barem jedan sat dnevno, jedan dan u tjednu i jedan tjedan svaka tri mjeseca. Smijeh je lijek za srce, pa se više družite s onima koji vas nasmijavaju, a u slu?aju deficita, politi?ki program zamijenite komi?nim filmovima i serijama.

TEST

Imate li povišen rizik za sr?ane ili krvožilne bolesti?

1. Imate li višak kilograma?
   a) da
   b) ne

2. Imate li povišen tlak?
   a) da
   b) ne

3. Imate li povišen kolesterol?
   a) da
   b) ne

4. Imate li povišen še?er?
   a) da
   b) ne

5. Pušite li?
   a) da
   b) ne

6. Pijete li?
   a) da
   b) ne

7. Osje?ate li bolove u prsištu?
   a) da
   b) ne

8. Osje?ate li trnce u nogama?
   a) da
   b) ne

9. Umarate li se lako?
   a) da
   b) ne

10. Da li su roditelji sr?ani bolesnici?
   a) da
   b) ne

Rješenje

Rizik je pove?an ukoliko imate više od 5 odgovora "da" i potrebno je napraviti pretrage.

WebMD

Tportal.hr 

facebook  youtube