Prednosti i nedostaci antibiotika Ispis
Medicina
Autor Dina   
Nedjelja, 13 Listopad 2019 13:30

antibioticiAntibiotici su lijekovi koji lije?e bakterijske infekcije - možemo ih koristiti za upale prouzro?ene bakterijama, ali za virusne infekcije nisu u?inkoviti. Antibiotici se naj?eš?e koriste za lije?enje gripe, mononukleoze, urinarnih infekcija, streptokoka, a u nekim se slu?ajevima pripisuju za lije?enje bolesti prouzrokovane nekim vrstama parazita i u nekim gljivi?nim infekcijama.

 

 

Što su antibiotici i kada se koriste?

Antibiotici se izdaju po uputi lije?nika jer iako svaki lijek nije dobro koristiti kada je nepotrebno, prevelika ili pre?esta konzumacija antibiotika može dovesti do posljedica koje ne utje?u samo na nas nego i na same prouzro?nike: bakterije. S vremenom se komercijaliziralo korištenje antibiotika te je time do došlo do slu?ajeva njihovog nepropisnog korištenje. Ako se konzumiraju u neto?noj dozi (previše ili premalo od onog propisanog od lije?nika), i ako se nepotrebno koriste (u situacijama kada bolest nije izlje?iva antibioticima) dovodi do promjena u bakterijama. Koriste?i prenisku koli?inu antibiotika kada zaista bolujemo od bolesti lje?ive antibiotikom stvaramo bakterijama pogodniju okolinu za razmnožavanje nego kada je doza kalibrirana za najuspješnije lije?enje.

 

Pojava superbakterija


Prekomjerno i pre?esto korištenje dovodi do ja?anja bakterija koje se izmjene u nekim slu?ajevima toliko da više nisu lje?ive istim antibiotikom što dovodi do bakterijske otpornosti, i u nekim slu?ajevima do razvitka bakterije u superbakteriju. Bakterije se mijenjaju s vremenom jer kako se razmnožavaju doga?aju se promjene (mutacije) u genima koje mogu dovesti do karakteristika zbog kojih je bakterija podložnija na antibiotik ili nije. Krivim doziranjem antibiotika bakterije na koje ne utje?e antibiotik mogu se proširiti organizmom i dovesti do situacije u kojoj antibiotik ne pomaže jer nije kompatibilan za tu bakteriju koja je razvila otpornost na taj lijek.


Superbakterija-geneti?ki izmjenjena

 

Superbakterija je bakterija koja se toliko izmijenila geneti?ki da više na nju ne utje?e ve?ina antibiotika na tržištu i moraju se voditi nova istraživanja da se na?e novi lijek. Ako se nažalost kontinuirano zloupotrebljavaju antibiotici to dovodi do stalne promjene bakterije. Jedna od tih superbakterija kao npr. Klebsiella pneumoniae uzrokuje pneumoniju, kožnu infekciju i infekcije urinarnog trakta.


Koji je utjecaj otpornih bakterija i kako ga smanjiti?


Pove?anjem bakterijske otpornosti ne samo da osobi koja boluje lije?nik mora prona?i alternativno lije?enje, nego se i ta bakterija može proširiti u društvu i dovesti do porasta oboljelih. U slu?aju da nema antibiotika koji se može koristiti za lije?enje postoji i mogu?nost da ne do?e do ozdravljenja.

Zato je vrlo važno pridržavati se lije?ni?kih uputa kada je u pitanju korištenje ili ne upotrebljavanje antibiotika jer sami sebe i našu zajednicu dovodimo u lošiju situaciju.

 

Prevela: Dina L. Vol?anšek, Medikus kreativni laboratorij

Familydoctor.org

Mayoclinic.org

VEZANI SADRŽAJI