Sistemski lupus Ispis
Medicina
Utorak, 24 SijeÄŤanj 2017 18:12

lupusSistemski lupus je autoimuna bolest koja uzrokuje upale zglobova, tetiva i veznoga tkiva. Oko 90% oboljelih su mla?e žene, a ako ste se pitali kada se javiti lije?niku i kada se javlja razlog za brigu, navodimo najvažnije informacije. Anemija, osjetljivost na sunce, suha usta, poreme?aj funkcije bubrega, uobi?ajeni su simptomi.

 

 

Zašto se to?no lupus javlja, nije poznato. Me?utim, ?injenica jest da on može biti kroni?an i napreduju?i. Kada je rije? o upali zglobova, osobe s lupusom naj?eš?e ?e re?i kako se oduvijek sje?aju da su imali problema s bolovima u zglobovima. Dugotrajna upala zglobova može dovesti do trajnoga ošte?enja zglobova i okolnoga tkiva. Me?utim, za razliku od reumatoidnoga artritisa kod lupusa se ne ošte?uje kost.

Naj?eš?i simptomi

SLE (sistemski lupus eritematodes) bolest je u kojoj su zahva?ena brojna tkiva i organi. Po?etak bolesti ovisi od pojedinca do pojedinca. Može biti postepen, a tada ?e ga ?esto karakterizirati osje?aj umora, malaksalosti, gubitak tjelesne težine i sl. Me?utim, postepen po?etak bolesti nije uvijek slu?aj: Bolest može po?eti i naglo, s visokom temperaturom, bolovima u zglobovima, bolovima u miši?ima, promjenama u boji kože lica u obliku leptirastoga crvenila i ukoliko se navedeno javi kod ženskih osoba mla?e životne dobi, utoliko je potrebno obaviti dijagnosti?ku obradu - navodi dr. med. Davorka Rosi?, fizijatar - reumatolog.

Kožne promjene

Osim toga, ?esto se javljaju i kožne promjene: fotosenzibilitet, odnosno osjetljivost na sunce ili, pak, ošte?enje sluznice usta. Poja?ano može biti i ispadanje kose. Ako se jave navedeni simptomi, nijedan od njih se ne bi trebao ignorirati te bi se odmah trebalo javiti lije?niku - savjetuje dr. Rosi?. Kako je ve? spomenuto, nijedan od navedenih simptoma ne bi se trebao ignorirati jer ako do?e do situacije da je više pridruženih simptoma, njihov ?e se intenzitet poja?avati. Kada je rije? o tijeku lije?enja, dr. Rosi? navodi: Obratiti se treba najprije lije?niku obiteljske medicine koji ?e pacijenta uputiti internistu - reumatologu, koji o ovoj vrsti autoimune bolesti zna najviše.

Uzroci i prevencija

Ovo je bolest nepoznate etiologije. Upravo zbog toga, pitanje prevencije postaje iznimno teško. Me?utim, svakako postoje na?ini na koje se može poboljšati kvaliteta života osoba koje boluju od lupusa. Klju?an je zdrav i uredan život, odn. zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, dobar san, boravak u prirodi, ali ne na suncu. Osim toga, u vrijeme poja?anih virusnih infekcija, trebalo bi izbjegavati zatvorene prostore i masovna druženja. Poželjno bi bilo izbjegavati stres, što je lako re?i, ali vrlo teško provesti - savjetuje dr. Rosi?. Ordinacija.hr

Medikamentozno lije?enje

Odluka o terapijskom postupku u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom nerijetko je vrlo teška i svaki pristup lije?enju mora biti individualan. Dobro poznavanje bolesnika i spoznaja o aktivnosti njegove bolesti, zahva?enosti pojedinog ili više organskih sustava, te tijeku bolesti odlu?ni su ?imbenici pri izboru medikamentne terapije. Uz medikamentno lije?enje, od velike je važnosti pravilan režim života: umjerena fizi?ka aktivnost, izbjegavanje izlaganja suncu, pravilna prehrana i prevencija infekcija.

Medikamentno lije?enje dijeli se u tri glavne grupe:

• konzervativno (salicilati, nesteroidni antireumatici, antimalarici)

• agresivno (kortikosteroidi, imunosupresivni agensi - citostatici)

• eksperimentalno (monoklonska protutijela)

Tijek bolesti

Bolest je kroni?na, progresivnog tijeka; danas se u pravilu više ne smatra smrtonosnom. U ve?ine bolesnika može se o?itovati srednje teškim oblikom, s povremeno kadkada i spontanim povla?enjem; u drugih, može se razviti naglo sa smr?u unutar nekoliko tjedana ili mjeseci. Suvremene analize velikog broja bolesnika pokazuju da danas njih oko 90% preživi 10 godina. Zna?ajno bolja prognoza bolesti u novije vrijeme rezultat je rane dijagnoze bolesti, te nepretka u lije?enju. Zahva?enost bubrega, središnjeg živ?anog sustava, plu?a s krvarenjem i sekundarne infekcije naj?eš?i su uzroci loše prognoze i smrtnog ishoda bolesti. >Plivazdravlje/

VEZANI SADRŽAJI