Ispis
Gastro
Utorak, 29 Studeni 2011 17:18

mesoRazo?arani ste jer nigdje više ne možete prona?i svoj omiljeni prehrambeni proizvod, sir, šunku ili hrenovke? Možda biste trebali biti sretni zbog toga, jer postoji mogu?nost da proizvod nije povu?en zbog neisplativosti, ve? stoga što je rije? o "prehrambenom falsifikatu". U natjecanju sa konkurencijom, prehrambena industrija stavlja financijski profit ispred dobrobiti potroša?a.

Profit prije potroša?a

Svjetska prehrambena industrija smatra hranu prvenstveno ekonomski isplativim proizvodom, s nižom cijenom od konkurencije i s primjerenom zaradom koja omogu?ava opstanak proizvo?a?u, tvrdi mr. sc. Marijan Kataleni?, voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji kaže kako kvaliteta proizvoda i sastojci koji imaju vrhunska prehrambena svojstva, proizvo?a?u hrane zasigurno nisu u prvom planu.

Meso i riba

U prodavaonicama sve ?eš?e možete na?i šunku za pizzu koja u sebi uop?e ne sadrži šunku ve? soju, kao i pile?e hrenovke s masno?ama svinjskog podrijetla, a ve? se dugo sumnja da se suhomesnatim proizvoda ubrzigava obi?na voda ili se dodaje crveno bojila E120 kojim se meso ?ini privla?nijim i naizgled svježijim. Nedavno je izbio skandal s tzv. mesnim ljepilom, enzimom transglutaminaza, koji se u mesnoj industriji koristi kao ljepilo da bi se od raznih "otpadnih" komadi?a mesa napravio kompaktan odrezak. U konzervama tune nerijetko se pak nalaze i komadi manje vrijedne ribe bonite, vrlo nalik tuni.

Sir i jaja

Sir koji možemo nalaziti u samoposlugama nerijetko je smjesa manje vrijednih sirovina, a postoje ?ak i lažna jaja. U ?itavom paketu jaja niste primijetili niti jedan zametak? Ne, niste paranoi?ni, postoji mogu?nost da ste kupili jaja koja uop?e nije snijela koka.

Sok ili sirup

Popijete li sok od borovnice na ?ijoj deklaraciji piše kako sok sadrži ekstrakt bobica bazge, budite uvjereni da ve?i dio crvene boje soku nije dala borovnica, ve? bazga koja je puno jeftiniji te ste zapravo popili sok od bazge s prirodnom aromom borovnice. Kod miješanih vo?nih sokova i nektara od više vrsta vo?a, obi?no se smanjuje udio skupog vo?a ?ija atraktivna slika dominira na šarenoj ambalaži, dok se pove?ava udio jeftinijeg vo?a.

Bijeli ili sme?i

Ako ste pobornik zdrave prehrane i primjerice izbjegavate bijeli kruh, tko vam može jam?iti da raženi kruh kojeg ste narezali svojim uku?anima nije zapravo na?injen ve?inom od bijelog brašna obojenog prženim je?menim sladom ili ne?im sli?nim? Neki pak proizvo?a?i svojoj tjestenini umjesto jaja dodaju – tek žutu boju, odnosno sintetsko organsko bojilo.

Roga? umjesto kakaa

Danas se sve više zamjenjuje udio kakaa s brašnom roga?a u ?okoladama, a to se pokušava i zakonski regulirati na na?in da se kakao mijenja 20-40 % s brašnom roga?a. A to se ne radi kako bi se poboljšala kvaliteta ili prehrambeno interesantni sastojci kakaa, nego iz ekonomskih razloga.

Ispravnost ispred kvalitete

marijan-katalenicMr.sc. Kataleni? isti?e kako kontrola kvalitete nije primarna, nego ta pozicija pripada - kontroli zdravstvene ispravnosti. Zdravstvena ispravnost proizvoda zna?i da se njegovom konzumacijom ne?e akutno niti kroni?no narušiti zdravlje potroša?a. Novim zakonom o ozna?avanju u EU, a i kod nas, bit ?e obvezno traženo 7 podataka (energetska vrijednost, bjelan?evine, ugljikohidrati, še?eri, masti, zasi?ene masno?e i natrij).

Ukoliko je hrana za koju se dokaže da je krivotvorena dostavljena na ocjenu u tijeku državne kontrole hrane na tržištu, ista se povla?i s tržišta, uništava ili vra?a vlasniku ako je izvan Hrvatske te se primjenjuju sankcije propisane Zakonom o hrani. Stoga, ako u du?anu više nema vašeg omiljenog soka, ne o?ajavajte, izaberite radije-vodu.

kemijske-opasnostiMr.sc. Marijan Kataleni?: KEMIJSKE I FIZIKALNE OPASNOSTI U HRANI

Autori knjige su prof. dr sc. Frane Delaš, prof. dr. sc. Kata Gali?, prof dr. sc. ?ur?a Vasi?-Ra?ki, prof. dr. sc. Tomislav Klapec, mr. sc. Dubravka Kip?i?, mr. sc. Marijan Kataleni?, Nino Dimitrov, dipl. ing. i Bojan Šarkanj, dipl. ing.
Knjigu ?e predstaviti dr. sc. Zorica Jurkovi?, prof. dr. sc. Frane Delaš  i mr. sc. Marijan Kataleni?.

Knjiga je nastala na inicijativu Znanstvenog odbora za biološke, kemijske i fizikalne opasnosti u hrani Hrvatske agencije za hranu, a namjena joj je  širu javnost upoznati s kemijskim i fizikalnim tvarima, koje se mogu na?i u hrani, te na znanstveno utemeljenim ?injenicama opisati njihove karakteristike, razloge uporabe kao i  mogu?i utjecaj na zdravlje ljudi.

 Dnevno.hr