E-recepti Ispis
Fokus
Petak, 28 Studeni 2008 00:00

e-receptSustav elektronskog prepisivanja recepata donosi višemilijunsku uštedu zdravstvenom sustavu u SAD-e. Najnovija studija koju je proveo dr. Michael A. Fisher, profesor na Harvardu, a u kojoj je u?estvovalo 1 200 lije?nika koji su ispisali gotovo 17,5 mil. recepata za 1,5 mil. pacijenata pokazala je interesantne rezultate. Osiguravaju?a društva koja su bila uklju?ena u studiju ozna?ila su zeleno poželjne lijekove, a crveno nepoželjne.

 


Prilikom elektonskog prepisivanja lijekova 3,3% više korišteni su zeleni, npr. generi?ki lijekovi, a 1,9% smanjeno je prepisivanje crvenih nepoželjnih, npr. preskupih lijekova. Ukupno je ušte?eno 845 000$ na 100 000 pacijenata godišnje.

Vlada SAD-e poti?e sustav elektronskog zdravstva, pa tako Medicare daje bonus 2% na redovnu naknadu lije?nicima koji do kraja 2009.g. uvedu e-sistem, 1% do kraja 2010. i 0,5% do kraja 2011. Istraživanja pokazuju da manje od 20% lije?nika ima uveden e-sistem ?ija instalacija košta oko 3 000$, ali održavanje svega 100$ mjese?no. Sustav se svakodnevno unaprije?uje, te ima beži?ne ure?aje i pristup web-portalu s informacijama o najnovijim lijekovima.

Health Day

facebook  youtube