Program "Testiranja na hepatitis C" Ispis
Fokus
Utorak, 08 Svibanj 2018 07:29

testiranje-na-hepatitis

Program "Besplatnog anonimnog testiranja na hepatitis C" organizira se za osobe koje su koristile opojne droge i osobe koje su boravile u zatvorskom sustavu u CheckPoint Centru Zagreb, Ul. knaza Domagoja 10. Od ove godine zapo?ela je akcija testiranja na hepatitis C u CheckPoint centru Zagreb u sklopu programa prevencije hepatitisa C probirom osoba koje mogu imati pove?ani rizik od infekcije (sukladno preporukama SZO).

 

 

Akcija besplatnog testiranja na hepatitis C trajati ?e cijelu godinu. Rana dijagnoza može sprije?iti zdravstvene probleme koji mogu biti posljedica infekcije i sprije?iti prijenos virusa. U podru?ju lije?enja hepatitisa C razvoj probirne dijagnostike, pregleda, lije?enja (uklju?uju?i trajanje i nuspojave lije?enja) stalno napreduje s velikim skokom u posljednjih nekoliko godina promjenom pristupa u lije?enju i upotrebom novih terapijskih rješenja.

Stoga pozivamo sve osobe u potrebi za testiranjem da do?u u CheckPoint centar Zagreb ponedjeljkom, srijedom i petkom od 16:00 do 19:30. Sve informacije o virusnim hepatitisima, procjeni osobnog rizika od zaraze i mogu?noš?u postavljanja upita stru?njacima dostupne su u mobilnoj aplikaciji Sve o hepatitisu.

 

Hepatitis C

testiranje-na-hepatitisVirusni hepatitis je upalna bolest jetre uzrokovana hepatotropnim virusima tj. Virusima koji imaju poseban afinitet prema jetrenom tkivu. Danas je poznato najmanje pet takvih virusa, a još ih je nekoliko u fazi ispitivanja.S obzirom da jetra ima klju?nu ulogu u filtriranju otrova iz tijela, neprepoznati hepatitis C dovodi tvoje zdravlje u ozbiljnu opasnost jer ošte?uje jetru. Korištenje droga koje uklju?uje dijeljenje igala i šprica predstavlja najve?i rizik za prijenos hepatitisa C i to je naj?eš?i na?in zaraze hepatitisom C u Europi pa i u Hrvatskoj.

Stope infekcije me?u intravenskim korisnicima droga kre?u se od 12-85%. Dovoljna je samo jedna situacija dijeljenja igala, šprica, a ponekad i ostalog pribora kako bi se zarazio/-la ovim virusom. Ušmrkavanje droga manje je rizi?no, ali rizik i tu postoji. Boravak u zatvorskom sustavu tako?er pove?ava izloženost jer je tamo udio osoba koje žive s hepatitisom C pove?an, a izravan kontakt sa zaraženom krvlju predstavlja rizik od prijenosa. I neke druge situacije izravnog kontakta s tu?om krvlju mogu predstavljati rizik. Hepatitis C puno je ?eš?i nego što pretpostavljaš. (www.hepatitis.hr)

 

 

HUHIV.hr

VEZANI SADRŽAJI