Ispis
Fokus
Autor Lana Jurlin   
Ponedjeljak, 14 Travanj 2014 06:58

e-cigaretaPrvobitno namijenjene kao pomo? pri odvikavanju od pušenja, e-cigarete našle su se pred brojnim kritikama zbog uvo?enja raznovrsnih okusa i aroma s ciljem privla?enja novih korisnika. U ve?ini zemalja Europske Unije i SAD-u, dozvoljeno je pušiti e-cigarete na svim mjestima gdje postoji zabrana pušenja duhanskih proizvoda i popularnost e-cigareta raste, što kod odraslih u pokušaju prestanka pušenja, što kod mladih.

 

 

Glavni sastojci e-cigarete

Tehnologiju je osmislio Herbert Gilbert iz SAD-a još 1963. no era elektroni?kih cigareta zapo?ela je 2003. zahvaljuju?i Kinezu Hon Liku. E-cigareta je elektronski sklop zamišljen kao zamjena za klasi?nu cigaretu. E-cigarete se sastoje iz 3 osnovna dijela: baterije, elektronskog raspršiva?a i nikotinskog punjenja (e-teku?ina). Baterije su uglavnom litij-ionske s LED lampicom na vrhu koja imitira žar. Elektronski raspršiva? zadužen je za kontrolu rada ure?aja i osloba?anje pare oboga?ene nikotinom prilikom uvla?enja.

Koli?ina nikotina varira ovisno o proizvo?a?u te postoje E-teku?ine s visokom dozom, niskom dozom te bez nikotina. Nikotinsko punjenje služi kao spremnik teku?ine s nikotinom, te se mijenja kada se potroši, a jedno nikotinsko punjenje traje kao 10–50 klasi?nih cigareta.

Ve?inski udio sastava e-teku?ine ?ine propilen glikol ili biljni glicerol, odnosno plinovi koji se inhaliraju, a izgledom podsje?aju na duhanski dim. Propilen-glikol se koristi kao aditiv u prehrambenoj industriji, sastojak je umjetnog dima u kazališnim predstavama i uzrokuje minimalnu iritaciju kože i plu?a.

Biljni glicerin je tako?er siguran za upotrebu, ali nije provedeno dovoljno istraživanja da se potvrdi njegov u?inak na zdravlje. Uz glavne sastojke dodaju se arome, od okusa sli?nih duhanu, do raznih vo?nih aroma, okusa menta, žvaka?e gume i brojnih drugih. Potencijalni u?inci na zdravlje su još u ranim fazama istraživanja pa postoji dovoljno razloga za brigu.

Pomažu li e-cigarete u smanjenju pušenja?

Javno zdravstvo je zabrinuto jer smatraju da su e-cigarete uvod u upoznavanje nikotina, koji lako izaziva ovisnost i može voditi prema stalnoj konzumaciji duhanskih proizvoda osobito kod mladih. Prema istraživanjima, broj srednjoškolaca u SAD-u koji su probali okuse e-cigareta udvostru?io se od 2011. do 2012. godine na 1.78 milijuna. Raznolika ponuda okusa može zavesti puša?a kao i nepuša?a jer se na taj na?in više promi?e pušenje nego prestanak pušenja.

Budu?i je nikotin glavni krivac za razvoj ovisnosti, e-cigarete tako?er izazivaju ovisnost. Me?utim, ne postoje istraživanja koja bi jasno pokazala da dugotrajno konzumiranje e-cigareta izaziva rak ili druge bolesti, ali Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je još prerano za zaklju?ke.

Može se zaklju?iti da e-cigarete sadrže mnogo manje štetnih sastojaka nego klasi?ne cigarete, te su stoga bolja opcija za puša?e koji se odvikavaju od pušenja, ali nedavna istraživanja pokazuju da e-cigarete ne dovode do odustajanja, pa ?ak ni smanjenja pušenja.

Lana Jurlin, Medikus kreativni laboratorij

WebMD

Video