U ritmu muzike Ispis
Fokus
Ponedjeljak, 20 Listopad 2008 00:00

heartU istraživa?koj studiji, koju je predvodio dr. David Matlock sa sveu?ilišta u Illinoisu, pokazalo se da je 15 lije?nika koji su slušali Stayin' Alive imalo bolji u?inak u "hvatanju" dobrog ritma kompresije prsnog koša na lutkama. Pet tjedana kasnije ti su isti lije?nici zamoljeni da ponovno pokušaju reanimaciju, ovoga puta s tom pjesmom u mislima, i opet su postigli dobar ritam. Muzika Bee Geesa koristila se u filmu "Saturday Night Fever"- Groznica subotnje ve?eri i John Travolta nezaboravno prati upravo njihov ritam.

 

Video:

 

 

 

NY Daily News

facebook  youtube