Ronjenje osoba s invaliditetom Ispis
Sport
Nedjelja, 22 Studeni 2009 16:38

ronjenjeRK Geronimo održao je prezentaciju ronjenja osoba s invaliditetom u petak, 20.11.2009. na Gradskom bazenu u Utrinama. Prezentaciju je prikazivala Tatjana Varga, prva hrvatska žena ronilac s povredom kralježnice, me?unarodno priznate ronila?ke iskaznice kategorije R1. Cilj prezentacije je pokazati da osobe s invaliditetom mogu ravnopravno roniti sa zdravim osobama, odn. ohrabriti i ostale osobe s invaliditetom da se pridruže ovom sportu.

Hrvatski ronila?ki klub Geronimo iz Zagreba osnovan je 2004.g., a prije nekoliko godina zapo?eo je projekt ronjenja za osobe s invaliditetom u želji da pokaže koliko je korisna ovakva aktivnost za osobe s invaliditetom. Inicijativa za ovaj projekt potekla je od ambicioznih instruktora-volontera iz Slovenije (Plavalni klub Slovenski Konjic na ?elu s Brankom Ravnakom) i Hrvatske (Branimir Biš?an) koji su, kao i Geronimo, ?lanovi Me?unarodne organizacije za ronioce s invaliditetom-Adriatic (IAHD-Adriatic) odn. Svjetske ronila?ke organizacije (CMAS).

Pored Tatjane Varge i Zoran Vlah postao je prije godinu danu prvi hrvatski ronilac s povredom kralježni?ne moždine. ?lanovi RK Geronimo volonterski organiziraju tijekom cijele godine te?ajeve ronjenja za osobe s invaliditetom. Sura?uju s klubom u Sarajevu koji podu?ava osobama žrtvama mina. Studije o utjecaju ronjenja na zdravlje osobe s invaliditetom ukazuju da poboljšava psihofizi?ko zdravlje.

Školovanje, odnosno te?aj za osobe s invaliditetom ne razlikuje se puno od "standardnog" te?aja. Me?utim, postoje odre?ene specifi?nosti. Ozljede kralježni?ne moždine i bolesti koje za posljedicu imaju smanjenu funkcionalnost ili oduzetost ekstremiteta, kao i amputacije, zatim multipla skeroza, dje?ja paraliza i sli?ne bolesti, specifi?ne su svaka za sebe i svaka se osoba s njima nosi na svoj na?in.

Iako je ve? pomalo istrošena fraza kako je "plivanje izuzetno korisno za sve, pa tako i za osobe s invaliditetom", potrebno je i dodati kako ronjenje briše tu barijeru-izme?u osoba s hendikepom i onih bez njega. U vodi nema barijera, nema stepenica i prividno-nema težine vlastitog tijela. Standardna oprema omogu?ava da tijelo jednostavno lebdi u vodi. Lebdjeti se ne može nau?iti preko no?i, ali nakon što se savlada ta vještina, nagrada je veli?anstvena. Možemo biti sretni što je naše more još koliko toliko o?uvano i što možemo uživati u njegovim ljepotama bez ograni?enja i bez razlika koje ina?e postoje izme?u nas i "onih zdravih" jer invaliditet nestaje pod vodom.

ronjenjePetar Damjanov, Slovenija

Ve? dvije godine dolazim na bazen u Utrinama i vježbam ronjenje s ?lanovima RK Geronimo. Ina?e hodam otežano, uz pomo? štaka, a ronjenje mi omogu?ava osje?aj slobode u vodi i vidim da izuzetno koristi mom zdravlju.

Foto: Bazen Utrine, Zagreb

 RK Geronimo
Trg K. ?osi?a 10
Zagreb
(predsj. Ivica ?ukuši?)
www.rkgeronimo.hr

facebook  youtube