Zagreb-solarni pleksus Europe Ispis
Novosti
Ponedjeljak, 05 Travanj 2010 00:00

jarun-solarni-pleksusNa Otoku mladosti na zagreba?kom Jarunu smještena je umjetni?ko-ekološka postava pod nazivom Solarni pleksus Europe, skupina litopunkturnih kamena koja predstavlja središnju energijsku os Europe koja pulsira izme?u otoka Islanda i Krete. Zagreb je svojim položajem na sredini izme?u te dve "krajnje" to?ke Europe smješten na solarnom pleksusu odn. trbuhu Europe.

 

Litopunktura - akupunktura Zemlje

Litopunktura je naziv dobila po uzoru na akupunkturu pri ?emu se, umjesto igala, koje služe za lije?enje ljudskog tijela, koriste kameni stupovi s uklesanim kozmogramima koji postavljeni na klju?ne energijske to?ke djeluju na zdravlje prostora. Vjeruje se da zemaljsku površinu prekriva mreža energijskih kanala, poznatih kao litopunkturni meridijani o ?ijem postojanju još iz davnine svjedo?e brojni spomenici, svetišta i monolitni kamenovi postavljeni duž tih meridijana kroz koje zra?i životna snaga Zemlje.

Svrha litopunkture je:

  • ekološki unaprije?ivati prirodu i ljudski okoliš;
  • iscjeljivati probleme mjesta, krajolika ili grada na eteri?nim, osje?ajnim i duševnim razinama;
  • osvijestiti ?injenicu da u okolišu postoje suptilne razine od presudne važnosti za životnu kvalitetu mjesta.

Kralježnica Europe

Na Jarunu je postavljena kompozicija od 61 bloka papu?kog granita, model europske kralježnice koji su klesali umjetnici iz ?eške, Belgije, Njema?ke, Velike Britanije Slovenije i Hrvatske. Monoliti golemom težinom pritiš?u "bolna" mjesta i postavljeni su kao rezonancijski most prema solarnom pleksusu Europe. Preko uklesanih kozmograma, tuma?e geomanti, odašilju poruku odre?enom podru?ju ili gradu u središnjoj Europi, te pomažu energijskom iscjeljivanju.

jarun-solarni-pleksus

Po viziji slovenskog umjetnika Marka Poga?nika dva kruga u sredini predstavljaju solarni pleksus kontinenta, veliko podru?je izmedu Frankfurta i Zagreba, te Berna i Praga, a to?no je nazna?en i raspored drugih glavnih gradova i krajolika koji ulaze u to podru?je pri ?emu se Zagreb nalazi na vanjskom obodu kruga, lijevo od centralne osi. Na 37 kamena koji predstavljaju neki europski grad ili kraj, postavljeni su kozmogrami u bronci, što na stilizirani na?in prikazuje osnovnu vibraciju prostora koji predstavlja i simboli?ki povezuje to mjesto s ovim modelom.

 

jarun

Jarun.hr

facebook youtube