Predavanje "Utjecaj predananalitičkih faktora na krvnu sliku" Ispis
Članci - Novosti
Utorak, 14 Siječanj 2020 10:35

krv-slikaPozivamo vas na predavanje "Utjecaj predanalitičkih faktora na rezultate kompletne krvne slike" dr.sc. Vanje Radišić Biljak, spec. laboratorijske medicine, KBC "Sv. Duh" u organizaciji Udruge Medikus. Predavanje će se održati dana 03.02. (pon) od 19-20h u dvorani Kazališta Mala scena/ MZ Medveščak. Predavanje je priznato i boduje se sukladno Hrvatskoj liječničkoj komori i Komori medicinskih biokemičara. Ulaz slobodan!

 

 


Rezultati analitičkog rada laboratorija moraju zadovoljiti zahtjeve analitičke točnosti i preciznosti kao i kliničke koristi analize. Osnovni uvjet za postizanje najvećeg mogućeg kvantitativnog smanjenja laboratorijskih pogrešaka je timski rad i međuklinička suradnja. Cjelokupni proces laboratorijskog testiranja, uključuje sve korake od zadavanja potrebnih analiza, ispravnog postupka uzimanja kao i transporta, pripreme i čuvanja uzorka, zatim analiziranja uzorka do tumačenja dobijenih rezultata i izdavanja nalaza. Krajnji cilj je učinkovito donošenje kliničke odluke o daljnjem postupku liječenja pacijenta.


Tri su osnovne faze laboratorijskog procesa: predanalitička, analitička i postanalitička faza. Svaki korak u tim fazama je potencijalni izvor greške. Prema podacima iz stručne literature udio pogrešaka je najmanji u analitičkoj fazi rada (4-13%) dok je značajno veći u pred- i post-analitičkoj fazi (50-70%). Obzirom da se 70-80% medicinskih odluka temelji na rezultatima laboratorijskih nalaza, izuzetno je važno da laboratorijski nalaz bude točan i ispravno interpretiran. Preduvjet za ispravnu interpretaciju nalaza je poznavanje mogućnih mjesta greške.

Greške predanalitičke faze

Greške u predanalitičkoj fazi laboratorijskog procesa mogu imati za posljedicu:

a) grubu grešku zamjene uzorka (nepravilno obilježen uzorak, zamjena uzorka)

b) prisutnost interferencija (nepravilno uzorkovanje, nepravilna priprema bolesnika, nepravilan transport, odjeljivanje, čuvanje uzorka)

c) neučinjene sve potrebne analize (gubitak uputnice, nepravilno označene pretrage ili neispravno zadavanje pretraga).

Sve ove posljedice ukoliko se prepoznaju odgađaju izdavanje rezultata laboratorijskih analiza, a time i medicinske odluke (dijagnoza, liječenje). Ukoliko se ne prepoznaju, dovode do izdavanja netočnih rezultata, a što rezultira pogrešnom medicinskom odlukom s više ili manje lošim ishodom (pogrešna dijagnoza ili nepotrebni dodatni dijagnostički i/ili terapijski postupci).

Utjecaj interferencije

Interferencija je djelovanje neke supstance na točnost mjerenja analita koji se određuje analitičkim postupkom. Pojedine supstance u uzorku mogu u izvjesnoj mjeri promijeniti rezultat analize tako da ga povećavaju ili snižavaju. Ukoliko ostanu neprepoznate mogu dovesti do nepotrebnog daljnjeg testiranja, netočne dijagnoze i/ ili daljnjeg toka liječenja s potencijalno lošim ishodom za bolesnika. U tom slučaju interferencije postaju pogreške. Interferencije se obzirom na porijeklo nastanka mogu podijeliti u dvije osnovne grupe: endogene i egzogene.

Endogene interferencije su one supstance ili faktori koji se fiziološki nalaze u uzorku, a zbog zdravstvenog stanja bolesnika njihova koncentracija je povećana. One obuhvaćaju: bilirubin, lipide, proteine, antitjela (heterofi lna antitjela), te hemoglobin (u slučajevima intravaskularne hemolize). Egzogene interferencije su one koje su izvana uvedene u bolesnikov uzorak. Ove interferencije uključuju lijekove (osnovna komponenta lijeka, ali i njegovih metabolita i aditiva), otrove, biljne produkte, intravenozne otopine, supstance koje se koriste u terapiji (npr. antitijela). Isto tako mogu poticati iz epruveta u koje je uzet uzorak, mogu nastati u procesu uzorkovanja, transporta, centrifugiranja, čuvanja uzorka do trenutka analiziranja. Nadalje, mogu nastati zbog nastalog ugruška ili zagađenja uzorka. Spriječavanje pogrešaka u nalazu krvne slike postiže se kvalitetnim informiranjem pacijenta o važnosti predpripreme uzimanja uzorka, te suradnjom liječnikog tima i laboratorijske ekipe stručnjaka.

Alfalabbl.com

VEZANI SADRŽAJI