Ispis
Novosti
ÄŚetvrtak, 08 OĹľujak 2018 09:05

roseMe?unarodni dan žena se obilježava 8. ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politi?ka i društvena dostignu?a pripadnica ženskog spola. Prvi Dan žena je obilježen 28.02. 1909. u SAD deklaracijom koju je donijela Socijalisti?ka partija Amerike. Izme?u ostalih važnih povijesnih doga?aja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo preko 140 žena.

 

 

Ideja da se obilježava me?unarodni dan žena se prvi put pojavila po?etkom 20. vijeka u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je ?esto dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta. Žene zaposlene u industriji odje?e i tekstila su javno demonstrirale 08.03.1857. u New Yorku. Tekstilne radnice su protestirale zbog loših radnih uvjeta i niskih pla?a. Demonstracije je rastjerala policija, ali su žene dva mjeseca kasnije osnovale sindikat.

Protesti na 8.3. su se doga?ali i slijede?ih godina, od kojih je najpoznatiji bio 1908. godine kada je 15.000 žena marširalo kroz New York traže?i kra?e radno vrijeme, bolje pla?e i pravo glasa. G. 1910. prva me?unarodna ženska konferencija bila je održana u Kopenhagenu u organizaciji Socijalisti?ke Internacionale te ustanovila "Me?unarodni dan žena" na prijedlog slavne njema?ke socijalistice Clare Zetkin. Slijede?e godine je Me?unarodni dan žena obilježilo preko milion ljudi u Austriji, Danskoj, Njema?koj i Švicarskoj.

Za?etak Ruske revolucije

U predve?erje prvog svjetskog rata žene širom Evrope su 08.03 1913. održale demonstracije za mir. Demonstracije povodom Me?unarodnog dana žena u Rusiji bile su prvi stadij ruske revolucije. Nakon oktobarske revolucije, boljševi?ka feminstkinja Alexandra Kollontai nagovorila je Lenjina da 8.3. postane državni praznik, i tokom sovjetskog perioda se koristio za obilježavanje "herojstva radnica".

Na Zapadu se Me?unarodni dan žena uglavnom prestao obilježavati 1930-ih, dijelom i zbog toga što ga se povezivalo s komunizmom. Me?utim, 1960-ih su ga ponovno po?ele slaviti feministice. Godine 1975. koja je proglašena Me?unarodnom godinom žene, UN su službeno po?ele obilježavati Me?unarodni dan žena.

Wikipedia.org

VEZANI SADRŽAJI