Javno predstavljanje "Vodi?a za mlade" Ispis
Novosti
Utorak, 22 Rujan 2015 06:15

zagreb-zdravi-gradGradski ured za zdravstvo vas poziva na javno predstavljanje informativnog "Vodi?a za mlade" koji je izra?en u suradnji sa Savjetom mladih Grada Zagreba dana 22. rujna (utorak) 2015. s po?etkom u 11.00 sati, Gradska uprava Grada Zagreba, Trg Stjepana Radi?a 1, Zagreb, dvorana 272/II kat.

 

 

 

Mlade osobe izme?u 15. i 30. godine životne dobi ?ine ?etvrtinu populacije u gradu Zagrebu, a grad Zagreb je i najve?i sveu?ilišni grad - "grad studenata", vjerujemo da ?e informacije iz ovoga vodi?a, pomo?i mladima u o?uvanju i unapre?enju njihova zdravlja.

Isti objedinjuje sve informacije o dostupnim besplatnim uslugama (bez uputnice) zdravstvenih ustanova Grada Zagreba, te stoga predstavlja i ogledni primjer kako se Grad Zagreb brine o zdravlju svojih sugra?ana.

 

Zagreb.hr

VEZANI SADRŽAJI