Svjetski dan Parkinsonove bolesti 2014. Ispis
Novosti
Subota, 12 Travanj 2014 03:39

parkinsonimiUdruga "Parkinson i mi" poziva vas na obilježavanje Svjetskog dana Parkinsonove bolesti pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i gradona?elnika koje ?e se održati 11. travnja 2014. god. na Cvjetnom trgu od 10.30 do 13.00 podjelom crvenih tulipana kao simbola borbe protiv Parkinsonove bolesti, te informativnih letaka o bolesti, životu s njom te o Udruzi, a pridružit ?e se i mnoge osobe iz javnog života.

 

 

Od 13.00-15-00 održat ?e se tribina o Parkinsonovoj bolesti u prostorima za Javne tribine Grada Zagreba (Kaptol 27).

Program

1. Kako živjeti sretnije i kvalitetnije s Parkinsonovom bolesti, prim.dr.sc.Vladimira Vuleti?, neurolog iz KB "Dubrava"

2. Fizioterapijski postupci koji doprinose poboljšanju kvalitete života osoba s Parkinsonovom bolesti, Marija Mileti?, bacc. physioth iz KB "Dubrava"

3. Depresija i Parkinsonova bolest, dr Anton Glasnovi?, neurolog iz KB "Dubrava"

4. Logopedska dijagnostika i terapija oboljelih od Parkinsonove bolesti, dr. sc. Zdravko Kolundži?em, prof. logoped iz ŽB Požega.

www.parkinsonimi.com

parkinsonParkinsonova bolest

Parkinsonova bolest koja je dobila ima po dr. Jamesu Parkinsonu je bolest poreme?aja pokreta zbog smanjenja lu?enja kemijske supstancije dopamina u dijelu mozga koji ima važnu ulogu u kontroli voljnih pokreta (bazalni gangliji).

Naj?eš?i simptomi su tremor (drhtanje), rigor (uko?enost), bradikinezija (usporenost pokreta), posturalna nestabilnost (slaba ravnoteža) i smetnje u kretanju, a kao sekundarni simptomi posljedi?no se javljaju depresija, opstipacija (zatvor), inkontinencija, disfagija (problemi gutanja), demencija, mikrografija, seboreja kože i vlasišta, smetnje u govoru  i poreme?aji u spavanju.

Cilj lije?enja je posti?i kontinuiranu stimulaciju dopaminergi?kih neurona primjenom antiparkinsonika (lijekova za lije?enje Parkinsonove bolesti), stimulacijom dopaminergi?kih receptora i inhibitorima enzima MAO B. Lije?enje Parkinsonove bolesti, uz primjenu lijekova, uklju?uje i nefarmakološke mjere (tjelovježba, prehrana, suportivne grupe).

 

VEZANI SADRŽAJI