Hrvatski dani zdravlja srca Ispis
Novosti
Petak, 01 Lipanj 2012 06:16

srceU oviru manifestacije "Hrvatski dani zdravlja srca" pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, u petak, 1. lipnja 2012. od 10 do 13 sati održava se "Dan otvorenih vrata" Zavoda za kardiologiju KBC-a "Sestre milosrdnice". U sklopu manifestacije ?e kardiološke medicinske sestre zainteresiranima mjeriti tlak, glukozu u krvi, indeks tjelesne mase, te savjetovati o zdravoj prehrani, a u predavaonici Zavoda s po?etkom u 11,00 sati bit ?e održana  predavanja.

Program

Efikasnost statina u lije?enju sr?anožilnih bolesti
Pristup bolesniku s hipertenzijom
Kontrola tjelesne težine kod bolesnika s dijabetesom tipa 2
Tjelesna aktivnost kod bolesnika sa sr?anožilnm bolestima
Pristup osobi oboljeloj od sr?anožilne bolesti i ?lanovima njene obitelji


http://www.kbcsm.hr/