Pazi knjiga 2010. Ispis
Knjige
Utorak, 02 Studeni 2010 08:38

pazi-knjigaFestival Pazi, knjiga! održava se u Zagrebu od 25.10. do 06.11. na nekoliko lokacija: Hrvatski centar za dje?ju knjigu, Star?evi?ev trg; Knjižnica Bogdan Ogrizovi?, Preradovi?ev trg; Profil Megastor, Bogovi?eva i drugdje. Festival ?e predstaviti više autora knjiga i ilustracija, te tribinu Dizajner i knjiga za u?enike Grafi?ke škole.

 

Festival po?inje u ponedjeljak nastupom po?asnog pisca Nade Mihel?i? u Hrvatskom centru za dje?ju knjigu na zagreba?kom Star?evi?evu trgu. Nada Mihel?i? za roman "Zeleni pas" dobila je nagrade Grigor Vitez, Anto Gardaš, Mato Lovrak i Mali princ. U sklopu festivala održat ?e se i tribina Umjetnik u škripcu na kojoj gostuju neuropsihijatrica Dubravka Kocijan Hercigonja te Ingrid Šafranek. Tribina se održava u utorak u 18 sati u Profilovoj knjižari.

Dodjela nagrade Lice knjige najavljena je za srijedu u Galeriji Vladimira Nazora. Program u sje?anje na nedavno preminulog pisca Zvonka Todorovskog odžrava se u ?etvrtak u 19 sati u O'gradi na Trgu sije?anjskih žrtava 8. Nove knjige predstavit ?e Ana ?oki?, Sonja Zubovi?, Marijana Jeli?, Ivana Dela? Horvatin?i?. Stanislav Marijanovi? predstaviti ?e 4. studenoga projekt o ?udovištima u Galeriji Vladimira Nazora.

Na kraju festivala 6. studenoga, u Knjižnici Bogdana Ogrizovi?a, bit ?e predstavljen zbornik suvremene hrvatske bajke "Stala vila da napoji konja" Diane Zalar.

Program: Knjiga-u-centru.hr/festival

Knjiga-u-centru.hr

facebook youtube