Hans Christian Andersen Ispis
Knjige
Ponedjeljak, 01 Travanj 2019 09:53

andersen

Hans Christian Andersen (Odense, 2. travnja 1805. - Kopenhagen, 4. kolovoza 1875.) je svjetski slavan danski pisac bajki, me?u kojima su najpoznatije "Snježna kraljica", "Ružno pa?e", "Mala sirena", "Djevoj?ica sa žigicama" i druge. Smatra se tvorcem danske realisti?ne proze. Njegova djela, prevedena na preko 150 jezika i tiskana u milijunima primjeraka diljem svijeta, bila su nadahnu?e za stvaranje mnogih kazališnih djela, baletnih predstava, filmova, skulptura i slika.

 

Biografija

H.C. Andersen je ro?en 2. travnja 1805. u gradi?u Odenseu. Bio je sin siromašna postolara i majke koja je poslije smrti muža morala raditi kao pralja. Mu?no se probijao do književne afirmacije. U ?etrnaestoj se godini Andersen, bez redovnog školovanja i bez igdje i?ega, uputio u Kopenhagen kako bi poha?ao kazališnu školu s baletom i pjevanjem. No, uskoro ga otpuštaju kao potpuno nedarovitog. Uz pomo? pokrovitelja, direktora Kraljevskog kazališta, Jonasa Collina (za kojeg je radio dok se školovao), Andersen uspijeva završiti školovanje i studij na sveu?ilištu.

U po?etku piše prozna i pjesni?ka djela, a nešto kasnije po?inje svoja ?uvena putovanja, najprije po domovini, a onda i izvan domovine, gotovo po svim europskim zemljama, a naro?ito po Italiji, Francuskoj i Njema?koj. Putovao je tako?er i po Aziji i Africi, sve vrijeme stvaraju?i nova djela. Nakon života ispunjenog bogatim književnim radom i putovanjima, Andersen umire 4. kolovoza 1875. u Kopenhagenu kao po?asni profesor i po?asni gra?anin Odensea.

Putovanja i putopisi

Njegovo je prvo uspješno djelo bio putopis "Šetnja od Holmenskog kanala do isto?ne to?ke otoka Amagera" iz 1829. godine. No, postao je poznat tek romanom "Improvizator" iz 1835., koji je napisao nakon putovanja po Italiji, oslikavaju?i u njemu borbu mladog pisca za afirmaciju. Bogati opisi talijanskog narodnog života izazvali su divljenje publike te je roman odmah bio preveden na nekoliko stranih jezika.

Kad su se pojavile njegove danas ?uvene bajke, publika i kritika na to su obratile jako malo pažnje, premda su one najbolje što je Andersen napisao i zbog ?ega je ušao me?u najomiljenija imena svjetske književnosti, dok je op?eniti stav književne kritike da njegovi romanti?arski romani i njegovi dramski radovi nemaju ni ve?e izražajnosti niti ve?e vrijednosti. Andersenove pri?e ili bajke bile su u po?etku živa i dopadljiva prepri?avanja onoga što je ?uo u djetinstvu, a kasnije ih je i sam stvarao.

Naivnost i vještina

U njima se fantasti?no, legendarno i mitsko stapa s neposrednim, zbiljskim svijetom. S jedne strane, u njima je artisti?ki domišljena fantastika pod utjecajem Hoffmana, a s druge neodoljiva naivnost i svježina narodne umjetnosti. Svi se ti trenuci, pa i humoristi?an jezik, uspijevaju probiti i kroz prijevode, putem kojih su se njegove pri?e sve brže širile, potpomognute ilustracijama najboljih tadašnjih majstora te vještine.

Iako motivi i temljne teme Andersenovih bajki potje?u iz zajedni?kog kruga folklorne književnosti (npr. razni oblici praznovjerja, pri?e o vilama, patuljcima, prosjacima, kraljevima, princezama i životinjama), ne samo njihov izraz nego i unutarnji razvoj originalna je tvorevina.

Me?unarodni dan dje?je knjige

andersenVe? petu godinu zaredom Hrvatska udruga školskih knjižni?ara obilježava Me?unarodni dan dje?je knjige sve?anoš?u knjige i ?itanja Knjižna booka! Na ro?endan slavnog bajkopisca Hansa Christiana Andersena, 2. travnja 2019. godine, aulom Nacionalne i sveu?ilišne knjižnice u Zagrebu odjekivat ?e glasovi preko 250 u?enica i u?enika iz preko 50 osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske.

U glasnom slavlju knjige i ?itanja pridružit ?e im se naši poznati pisci za djecu i mlade: Mladen Kušec, Božidar Prosenjak, Hrvoje Kova?evi? i Julijana Matanovi?.Program sve?anosti knjiga i ?itanja zamišljen je kao mozaik prigodnih i zabavnih sadržaja. U?enici i njihovi mentori iskazuju radost ?itanja i druženja s knjigom, likovnim izrazom, scenskim prikazom, glazbom, filmom, a imaju priliku i odmjeriti svoje znanje o pro?itanom u zanimljivom kvizu.

U okviru programa Knjižne booke održat ?e se i proglašenje pobjednika literarnoga natje?aja Kanižajada Lima?ijada kojim odajemo po?ast pjesniku igre rije?i, Podravcu Paji Kanižaju i natje?aja Stvarajmo eKreativno koji poti?e izražavanje i kreativnost u?enika u novim medijima.

 

Wikipedia.org

VEZANI SADRŽAJI

Nije prona?ena poveznica.