"Razgovori s Bogom" - N.D. Walsch Ispis
Knjige
Subota, 17 OĹľujak 2018 08:13

razgovori-bog-walschNeale Donald Walsch je u bezizlaznom razdoblju svog života napisao bijesno pismo Bogu postavljaju?i pitanja o tome zašto je njegov život nazadovoljavaju?. Nakon što je zapisao sva svoja pitanja, za?uo je glas preko desnog ramena: "Da li zaista želiš odgovore na ta pitanja ili samo piskaraš?" Iako se okrenuo, nije vidio nikoga, Walsch je osjetio odgovore na svoja pitanja ispunjavaju?i um i odlu?io ih zapisati. Dijalog koji je uslijedio postao je knjiga Razgovori s Bogom.

 

"...?uo sam kako vaše srce pla?e. Vidim da vaša duša traži. Znam kako duboko ?eznete za Istinom. Tražite je u tuzi i u radosti, bez prestanka me preklinjete da vam se ukažem. Da se objavim. Da se otkrijem... Upravo to sada ?inim, jednostavnim rije?ima koje ne možete pogrešno razumjeti, jezikom tako jasnim da vas ne može zbuniti. Rje?nikom tako svakidašnjim da se ne?ete izgubiti u ispraznom brbljanju.

Krenite dakle, upitajte Me bilo što. U?init ?u sve da vam odgvorim. Pokrenut ?u svemir da bih u tome uspio. Samo imajte na umu da ova knjiga nije Moje jedino oružje. Možete postaviti pitanje, a zatim knjigu odložiti. Ali, budite budni.

Slušajte rije?i slede?e pjesme koju ?ujuete, pažljivo pro?itajte informaciju u novinama, pratite kako se odvija pri?a u filmu koji ?ete pogledati, što je izrekla slede?a osoba koju sretnete. Slušajte šapate neke nove rijeke, novog oceana, vjetra koji vam miluje uho - sve su to moje objave, sve su to putevi prema meni. Govorit ?u vam ako me pozovete. Pokazat ?u vam da sam oduvjek tu..."

Neil Donald Walsch

walschU nedavnom intervjuu kako se on "otvara" Bogu ovih dana, Neale je izjavio: "Objavljujem zapise da dodirnem druge s tim informacijama. Kada dotaknem druge ljude s tim podacima, ponovo se povezujem s božanskom prisutnoš?u." Odrastao je u katoli?koj obitelji u kojoj je glavnu rije? imao strogi otac.

Još kao dje?ak zanimao se za vjeru i crkvu te je neko vrijeme ?ak želio biti i sve?enik. No od toga je odustao pošto se razo?arao u strogi dogmatizam Katoli?ke crkve. Strah od Boga koji bi ga mogao "baciti u pakao" naveo ga je da potraži neke druge izvore duhovnosti.

Neko se vrijeme interesirao za pojedine protestantske crkve i pokrete, te je intenzivno prou?avao Bibliju, ali se kasnije upoznao i sa mnogim isto?nja?kim doktrinama i duhovnim u?enjima vezanim uz budizam, hinduizam, Vede i sli?no. Sve to vrijeme bavio se razli?itim poslovima - bio je trgova?ki putnik, novinar, voditelj radijskih emisija. Imao je razna životna iskustva, a neko je vrijeme ?ak bio i besku?nik.

U svojim kasnim 40-tim godinama Neale je bio jako razo?aran samim sobom, te svijetom i životom. Obi?avao je no?u pisati pisma puna ogor?enosti i ljutnje koja su mu služila kao psihološki odušak za vlastite frustracije. Jedne no?i u prolje?e 1992. godine odlu?io je jedno takvo pismo napisati izravno Bogu.

Dok je pisao pitanja o svom nesretnom životu zahtijevaju?i od Boga odgovore, Neale tvrdi da mu se u glavi pojavio Božji glas u obliku misli koje su dolazile izravno od Boga odnosno bile su nadahnute Bogom. Tako je nastala serija popularnih knjiga u kojima Neale razgovara s Bogom koji mu odgovara na širok spektar pitanja u vezi smisla života i svrhe postojanja.

Wikipedia.org

VEZANI SADRŽAJI

Nije prona?ena poveznica.