Ispis
Intima
Autor Ordinacija.hr   
Ponedjeljak, 05 Srpanj 2010 06:07

predrasudeŽene su o?ajni voza?i, a muškarci opsjednuti seksom... samo su neke od uobi?ajenih predrasuda o spolovima. Studije ukazuju kako doista postoje razlike izme?u muškaraca i žena. Druge, pak, tvrde kako smo sli?niji nego što mislimo. Istraživanja znanstvenika ameri?kih sveu?ilišta i Kinsey instituta daju zanimljive rezultate. Pro?itajte, i prosudite sami!

 

 

Stereotipi o muškarcima

Stereotip 1: Muškarci su manje osje?ajni od žena

Istina: Istraživanje sveu?ilišta Vanderbilt pokazalo je kako i muškarci i žene iskuse jednaku koli?inu tuge. Žene su samo sklonije pritom posegnuti za maramicama. Drugim rije?ima, žene nisu osje?ajnije, ve? jednostavno te osje?aje pokazuju, dok muškarci to ne ?ine.

Stereotip 2: Muškarci ne vole razgovarati.

Istina: Muškarci komuniciraju druga?ije nego žene, no to ne zna?i kako nisu komunikativni. Stru?njaci tvrde kako je za muškarce razgovor pitanje "pregovaranja" svog statusa u društvu i borbe za položaj. Ovo je velika razlika u odnosu na žene, za koje je razgovor sredstvo uspostavljanja bliskosti i intimnosti.

Stereotip 3: Muškarci stalno misle na seks.

Istinapredrasude: Iako se op?enito smatra kako je muškarcima samo jedna stvar - seks - stalno na pameti, stru?njaci se slažu kako ovo mišljenje nije to?no. Prema istraživanju Kinsey instituta samo 54% muškaraca misli na seks svaki dan, nekoliko puta dnevno. Oko 43% ih na seks misli nekoliko puta tjedno ili mjese?no, a preostalih 4% muškaraca o seksu razmišlja jednom mjese?no.

Unato? ovim podacima, ipak je istina kako muškarci na seks misle ?eš?e od žena. Oko 19% pripadnica ljepšeg spola o seksu razmišlja nekoliko puta dnevno, 67% nekoliko puta tjedno ili mjese?no, a 14% žena na seks misli jednom mjese?no.

Stereotipi o ženama

Stereotip 1: Žene su loši voza?i.
Istina: Stru?njaci sveu?ilišta Bradford pozabavili su se upravo ovim starim urbanim mitom. Rezultati njihovog istraživanja pokazali su kako su žene sposobnije kada su u pitanju mentalni zadatci i fleksibilnost. Ljepši spol imao je bolje rezultate i kada se radilo o pam?enju, pozornosti i motorici. Stru?njaci ovo objašnjavaju ?injenicom kako je ženski hormon estrogen odgovoran za dio mozga koji upravlja motorikom.
Stereotip 2: Sve žene žele djecu.

predrasude

Istina: Naravno da ovo nije istina. Neke žene ne žele djecu – ovo je pitanje koje svaki par mora raspraviti prije braka. U posljednje je vrijeme primjetan porast broja žena koje vlastitim izborom nemaju djecu. Ako gledamo samo razdoblje od 1982. to 1995. godine, postotak žena koje su rekle "ne" maj?instvu porastao je s 2.4% na 6.6%.
Stereotip 3: Jedino što žene žele jest – udati se!

Istina: Da, nekim je ženama udaja jedini cilj u životu. No, s razmjerno visokom stopom razvoda (oko 40%), mnoge pripadnice ljepšeg spola postaju svjesne kako ulazak u bra?ne vode nije jamstvo sretnog i savršenog zajedni?kog života. Tako?er, u porastu je broj parova koji žive u "divljem braku". Podaci iz 2006. godine pokazuju kako je oko 51% Amerikanki neudano, uklju?uju?i žene koje su razvedene, udovice ili se nikada nisu udavale.

Ordinacija.hr

facebook youtube